FB

mobile

PBG Gallery

Jarosław Kosakowski, tytuł wystawy: "Akt twórczy", wernisaż 10 czerwca 2015 godz.12.00, PBG Gallery

Witamy wszystkich miłosników naszej Galerii i zapraszamy na wernisaż wystawy młodego artysty Jarosława Kosakowskiego.

Jest on absolwentem poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, gdzie obronił dyplom w Pracowni Malarstwa profesora Andrzeja Zdanowicza i uzyskał tytuł magistra sztuki.Od tej pory wiele tworzy, wystawia swoje prace na licznych wystawach zbiorowych. Wystawa w PBG Gallery w Wysogotowie, zatytułowana "Akt twórczy", którą będzie można oglądać do końca lipca, uświetniła uroczystość imieninową Pani Prezes Małgorzaty Wiśniewskiej. Ona też zachwyciła się pracami artysty, doceniając ciekawy proces tworzenia i wyjątkowy efekt finalny w aktach kobiecych, które zdominowały tematykę jego twórczości w ostatnim czasie. Podczas wernisażu miło było podejmować interesujące rozmowy z artystą, jak i przysłuchiwać się im, właśnie na temat jego pracy jako artysty, o czym ciekawie opowiadał. Zapraszamy!

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.