FB

mobile

PBG Gallery

Janusz Biernacki;tytuł wystawy:Azyl - malarstwo i poezja, wernisaż 11 kwietnia 2014, godz. 18.00,City Park Galeria Handlowa, ul. Wyspiańskiego 26

 

Malarz i poeta - znany poznański artysta Janusz Biernacki. Z wielką radością zapraszaliśmy  artystów i przyjaciół  na kolejne wydarzenie kulturalne w City Parku Galeria Handlowa. To wyjątkowe spotkanie ze sztuką na dzień 11 kwietnia  starannie przygotował sam autor, proponując gościom pokaźną  prezentację swoich dzieł oraz wieczór  poezji. Malarstwo Janusza Biernackiego zaskakuje tak samo jak i wiersze, które powstają podczas malowania, jak mówi autor, w atmosferze niepowtarzalnego klimatu tworzenia i poetyckiej aury. Tytułowy obraz wystawy Azyl w taki oto sposób malarz- poeta przybliża swoim odbiorcom: ... w aromacie przednim winnej toni mienią się krągłości czaszy której słodki azyl niczym nektar wabi swą przynetę by ta w strumieniu wartkim ztraciła sie bez reszty...

Malarstwo Janusza Biernackiego zaciekawia - jest realistyczne i jednocześnie abstrakcyjne, jest dosłowne i surrealistyczne. To przykład współczesnego malarza, który konsekwentnie realizuje swoje własne widzenie otaczającego świata.W piątkowy wieczór nie zawiedli autora najbliżsi, rodzina, przyjaciele, znajomi, którzy przybyli tak licznie i okazali Autorowi  wiele  serdecznej atencji. Grono przyjaciół czytało też jego wiersze a muzyka, przygotowana także przez Janusza Biernackiego, dopełniła atmosferę tego pięknego spotkania.

O AUTORZE

Urodzony w 1958 r. w Poznaniu, malarz, poeta – tworzy w technice olejnej, głównie są to postacie, akty, oraz surrealizm. „…staram się zawrzeć w swoim malarstwie takie wartości, aby było ono odbierane nie tylko jako sztuka wizualna, lecz by emanowało również muzyką  i poezją…”

Na wybór jego drogi życiowej decydujący wpływ wywarli dziadko­wie, po mieczu Jan Biernacki –art. malarz, a po kądzieli Stanisław Chmielewicz – humanista. Działalność twórczą rozpoczął w latach 80. od grafiki, by następnie zająć się malarstwem, w którym rysunkowy aspekt (linearyzm i konturowość) jest widoczny do dziś.

Najciekawsze jego wystawy miały miejsce we wnętrzach zabytko­wych obiektów, np. w podziemiach Poznańskiej Fary w 1996 roku  z Antonim Zydroniem oraz w 1999 roku w poewangelickim kościele – Muzeum Ziemi Miłosławskiej w Miłosławiu z bratem Andrzejem – rzeźbiarzem. Od roku 2004 związał się z Ekologicznym Stowa­rzyszeniem Środowisk Twórczych EKOART, z którym współpracuje do chwili obecnej. Corocznie grupa artystów środowiska poznańskiego organizuje kilka wystaw tematycznych, których wątkiem przewodnim jest środowisko naturalne. Najciekawsze ekspozycje były prezentowane w Domu Kultury Polan Sto, w Pałacu Działyńskich, w Ogrodzie Botanicznym, oraz w Galerii u Jezuitów. Od roku 2012 bierze udział w wystawach kilkunastoosobowej, nieformalnej grupy artystycznej „Strefa Wyobraźni”, która w swoim dorobku ma dopiero kilka prezentacji, a najciekawsza z nich była zorganizowana w za­bytkowym pałacyku należącym do Domu Kultury w Murowanej Goślinie. Prace Janusza Biernackie­go znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Włoszech i Kanadzie.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.