FB

mobile

PBG Gallery

Jakub Malinowski "Dystopia", wernisaż 12 czerwca 2017 godz. 11.00, PBG Gallery Wysogotowo

PBG Gallery w Wysogotowie zaprasza na wystawę malarstwa mlodego artysty w najbliższy poniedziałek o godzinie 11.00!

Jakub  Malinowski urodził się w 1985 roku. Pochodzi z Trzebiatowa. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa Uniwersytetu  Artystycznego w Poznaniu. Dyplom magisterski z wyróżnieniem uzyskał w 2011 roku w XI Pracowni Malarstwa prof. Marka Przybyła. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora.

Jednym spośród wielu tematów   fascynujących Jakuba Malinowskiego jest pejzaż po sezonie. Poświęcił mu serię obrazów- malarskich reportaży z opuszczonych nadmorskich kurortów, odzyskujących perspektywę ulic i plaż .

Od 2011 roku pracował jako asystent w VII Pracowni Rysunku UAP prowadzonej przez prof. Bogdana Wegnera.  W roku akademickim 2016/17 pełni funkcję kierownika tejże Pracowni.

Wybrane wystawy indywidualne:

 2016      Estetyka tymczasowości, Galeria MONA, Poznań

               Po sezonie, Galeria Miejska, Mosina

2015       Punkt widzenia, Galeria Feininger, Trzebiatów

               Spektrum, Regionalne Centrum Kultury, Kołobrzeg

2014       Bound diary, Brinkkalan Galleria, Turku (Finlandia)

2011       Wuchta wiary [mnóstwo ludzi], Galeria Miejska, Mosina

 

Wybrane wystawy zbiorowe:

 

2017      Świeżo malowane, Galeria Szewska 16, Poznań

              Gra z czasem, Galeria BWA, Piła

2016      Pierwsze Biennale Sztuki Młodych, Galeria Centrum, Sopot

2015      VII Wystawa Kolekcji UAP, Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań

              Korespondencja, Galeria Skalar Office, Poznań

                Kolumnada II, Uniwersytet Technologiczny, Poznań

2014      Niepodobni, Wydział Fizyki UAM, Poznań

               Gdy łomocze pompa, Galeria Kontrapunkt, Poznań

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.