FB

mobile

PBG Gallery

IX Poznański Salon ROBINSONADA, wernisaż zbiorowej wystawy 22.03.2019, godz. 18.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Szanowni Państwo - jak co roku zapraszamy na Poznański Salon ROBINSONADA, na którym swoje prace pokażą artyści z całej Polski  : malarze, fotograficy, rzezbiarze, twórcy małych form rzeżbiarskich i ceramicznych, graficy. 

Jak co roku podziwiać bedą Państwo bogactwo form, stylów, kolorystyki, kompozycji, kultury plastycznej, rozmachu czy powsciagliwości w podejściu do twórczych działań.  

22 marca 2019 r. o godzinie 18:00 odbył się wernisaż IX Poznański Salon „Robinsonada” w PBG Gallery Skalar Office Center w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1. 

W czasie wernisażu wręczono Nagrody i Wyróżnienia. Wręczono również odznaczenia nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego: Kazimierzowi Rafalikowi Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” a Leszkowi Lesiczce „Zasłużony dla Kultury Polskiej. Wernisaż uświetniła koncertem Marzena Kurpisz. IX Ogólnopolski Konkurs „Poznański Salon Robinsonada” odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. 

W wystawie udział wzięli: Zachariasz Adamczak, Nina Badowska, Danuta Bober, Joanna Bobrzyk, Katarzyna Budnik, Izabela Czerwińska, Zdzisława Czombik, Danuta Czyżyk, Szymon Ćwikliński, Hanna Danielak, Elżbieta Drygas-Zielińska, Ewa Gbiorczyk, Jacek Gorzawski, Gustaw Grelewicz, Małgorzata Jędrzejczak-Tomczak, Wanda Jędrzejewska, Tomasz Jędrzejewski, Jarosław Jóźwiak, Przemysław Kaleński, Florian Kohut, Danuta Kruger, Barabara Kubiak- Sobczak, Joanna Łysiak, Jan Wojciech Malik, Jerzy Małysz, Aleksandra Mrok- Rutkowska, Alicja Musiał, Urszula Nieborak, Rozalia Nowak, Katarzyna Olter, Ewa J. Partyka, Marianna Plenzner, Maria Magdalena Pocgaj, Elżbieta Ponińska, Kazimierz Rafalik, Monika Szumigała, Przemysław Tomczak, Dorota Wujewska-Bartoszewicz, Małgorzata Zgoła, Andrzej Ziemkowski, Katarzyna Zimna, Paweł Ziółkowski, Patryk Zysnarski.

Jury IX Poznańskiego Salonu ROBINSONADA  wskładzie: Antoni Rut - WZAP, Mateusz Pietrowski -UAP, Jerzy Antkowiak -WZAP wyróżniło o nagrodziło następujących artystów: 

I NAGRODA - Jarosław Jóźwiak za cykl obrazów Katedra I, II, III,

II NAGRODA - Katarzyna Olter za fotografie Matka innego Swiata, Matka widząca, Matka snu, Matka ziemi

III NAGRODA - Paweł Ziółkowski za obrazy olejne Ogród Magiczny, Jest życie, Emerytura, Trump

Nagrody specjalne otrzymali : Katarzyna Budnik, Małgorzata Jędrzejczak- Tomczak, Ewa J. Partyka

Wyróżnieni zostali: Przemysław Kaleński, Florian Kohut, Patryk Zysnarski  

Gratulujemy Artystom i życzymy wielu dalszych sukcesów!

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.