FB

mobile

PBG Gallery

Iwona Bis, tytuł wystawy: Łazarz w artystycznym Poznaniu Iwony Bis, wernisaż 7 października 2015 godz. 18.00, PBG Gallery Skalar Office Center

Fundacja PBG i PBG Gallery wraz z  Partnerem wydarzenia Akademią Umiejętności i Smaku "Kulinarne Przygody"  zorganizowała wystawę, której pomysłodawczynią i autorką jest poznańska artystka - IWONA BIS.Wśród niezwykle interesujących fotografii, ilustrujących dawny i dzisiejszy Św.  Łazarz, zwłaszcza ciekawe obiekty ale i elementy architektoniczne zabudowy tej dzielnicy, artystka pokazała swoje prace związane z Poznaniem.Fotografie pozyskane od Poznaniaków przekazali na wystawę twórcy wspomnianej Akademii. Pani Iwona ciekawie opowiadała o dzielnicy Łazarz, miejscach, z którymi  była kiedyś  związana.Od dzieciństwa odkrywała uroki dzielnicy, w której się wychowała a dziś z przyjemnością wspominać może tamte mejsca i przeżycia. Podczas wernisażu kilka słów na temat Św. Łazarza przekazał obcenym radny osiedla pan Roman Modrzyński. Smaczny poczęstunek przygotowała pani Jolanta Zielińska - Kaźmierczak, szefowa Akademii  "Kulinarne Przygody:".Wyjątkową atrakcją tego wieczornego spotkania ze sztuką  w naszym mieście, w sensie dosłownym i duchowym, był występ wybitnie utalentowanej młodziutkiej artystki ,10-letniej Hani Sztachańskiej.Zaśpiewała ona kilka piosenek przygotowanych specjalnie na tę okazję. Czekamy na kolejne tak nastrojowe i miłe Poznaniakom wydarzenia.

Iwona Bis- poznanianka, absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej  oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego. Malarstwa uczyła się pod okiem profesora Edmunda Łubowskiego, rysunku w pracowni profesora Józefa Drążkiewicza na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz u Agnieszki Balewskiej. Jej prace zostały przyjęte i nagrodzone w wielu konkursach. W1969 roku została laureatką  Ogólnopolskiego Konkursu PKO na opracowanie plakatu.W roku 2003 otrzymała nagrodę na corocznym ogólnopolskim przeglądzie dokonań artystów "Salon Wielkopolski". Rok później na tym samym  przeglądzie  otrzymała nagrodę oraz nagrodę publiczności.W latach 2014 i 2015  jej prace nagrodzone zostały na Poznańskim Salonie "Robinsonada".Wielokrotnie pokazywała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych.Jej obrazy spotkać można w instytucjach i zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie / Australia, USA, Niemcy, Litwa, Szwajcaria/.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.