FB

mobile

PBG Gallery

IV Poznański Salon, tytuł wystawy: ROBINSONADA 2014; wernisaż 10 stycznia 2014, godz.18.00, Skalar Office Center, ul. Górecka 1

Fundacja PBG i PBG Gallery wita serdecznie w Nowym 2014 Roku!

Zapraszamy na Inaugurację Roku Artystycznego PBG Gallery 10 stycznia o godzinie 18.00 do Skalar Office Center, Poznań, ul. Górecka 1.

IV Poznański Salon Robinsonada - wernisaż wystawy/konkursu prac plastycznych rozpoczął  rok artystyczny 2014  w naszej Galerii. Z satysfakcją i przyjemnością zostaliśmy współorganizatorem tego wydarzenia wspólnie ze Związkiem Artystów Plastyków Oddziału Poznańskiego.

Dlaczego Robinsonada? Prace odzwierciedlają podróżowanie w głąb naszej artystycznej duszy, naszą fantazję i wyobraźnię w wędrówce w wirtualnym świecie - mówi pomysłodawca i główny organiztor Robinsonady,prezes ZAP OP, Antoni Rut.

 

Dziękujemy i gratulujemy Autorom wystawy! Dzieła członków Oddziału Poznańskiego Związku Artystów Plastyków, prace malarskie oraz formy przestrzenne stworzyły  jedyny i niepowtarzalny klimat w  przestronnej i nowoczesnej przestrzeni artystycznej Centrum Biznesowego Skalar.Dziękujemy Jury w składzie Małgorzata Andrzejewska - artysta plastyk, Krzysztof Musiał  - artysta plastyk, Rafał Damasiewicz- mecenas sztuki, manager,które zakwalifikowało na wystawę wszystkie nadesłane prace i z nieukrywaną przyjemnością wyróżniło najlepsze.Nasze podziękowania kierujemy też pod adresem aranżera wystawy pani Anny Klimaszewskiej  oraz krytyka sztuki Leszka Lesiczki za ciepłe i serdeczne słowa o artystach ZAP, którzy tak bardzo na nie zasługują.

Otwarcie wystawy odbyło się w gronie tłumnie zebranej publiczności, przyjaciół naszej Galerii, artystów oraz rodzin i gości zaproszonych przez 15 Autorów wystawy: Jerzego Antkowiaka, Iwonę Bis, Gustawa Grelewicza, Annę Klimaszewską, Urszulę Nieborak, Marię Łbik,Zbigniewa Okopskiego, Ewę J. Partykę,Elżbietę Ponińską, Kazimierza Rafalika,  Antoniego Ruta, Annę Silską, Barbarę Kubiak- Sobczak, Elżbietę Suszek, Stanisława Wojcieszaka.  

Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pani Agata Grenda wręczyła uroczyście artyście poznańskiemu Stanisławowi Wojcieszakowi najwyższe odznaczenie artystyczne medal Gloria Artis z nominacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gratulujemy! Spośród Autorów pamiątkowe wyróżnienia jubileuszowe z rąk prezesa ZAP otrzymali: Maria Silska, Anna Klimaszewska i Stanisław Wojcieszak.

A oto nagrodzeni artyści:

W kategorii malarstwo:nagrody otrzymali :  I miejsce i nagrodę pieniężną Ewa J. Partyka , II miejsce i nagrodę pieniężną Iwona Bis, III miejsce i nagrodę pieniężną Gustaw Grelewicz

W kategorii forma przestrzenna I miejsce i nagrodę pieniężną otrzymał Stanisław Wojcieszak

 

 

Zapraszamy do obejrzenia realcji fotograficznej z IV Salonu Poznańskiego Robinsonada.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.