FB

mobile

PBG Gallery

Hania i Filip Koczorowscy Szkło - gra ze światłem

Wystawa trwała od 20.06.08 do 18.07.08

Przygodę ze szkłem rozpoczęli przez przypadek. Zainspirowani przez Hani tatę kilkoma albumami o witrażach postanowili spróbować rozwinąć swe zdolności artystyczne właśnie w tej dziedzinie. Niedługo później traf sprawił , że los związał ich z holenderską rodziną artystów pracujących w szkle – JanHeinem van Stiphout i Margriet Schoenmakers. Mieszkając przez jakiś czas w Tilburgu, na strychu byłej fabryczki armatury - obecnie jednej z najbardziej kreatywnych pracowni w Holandii, poznawali tajniki różnych technik obróbki szkła. Od tradycyjnych witraży oprawianych ołowiem, odlewanego szkła oprawianego masą żywiczną czy betonem, poprzez stapianie w sterowanych komputerem piecach, dmuchanie, aż po obróbkę w płomieniu palnika. Im więcej dowiadywali się o szkle i jego możliwościach tym bardziej uświadamiali sobie jak niewiele jeszcze wiedzą… i tak jak kiedyś towarzysząc holenderskim przyjaciołom w ich codziennej pracy, tak po dziś dzień z respektem wobec ostrej krawędzi szkła i poczuciem początku drogi, próbują od czasu do czasu zagrać z promieniem światła.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.