FB

mobile

PBG Gallery

Finisaż wystawy Małgorzaty Wiśniewskiej pt. "Z perspektywy" oraz Amadeusza Robaszkiewicza pt. "Troni ", miejsce wydarzenia: Muzeum Rogalowe w Poznaniu, 28.11.2016 , godz. 19.00

Wystawa malarstwa i fotografii Małgorzaty Wiśniewskiej i Amadeusza Robaszkiewicza, którą ogladać możemy aktualnie w Galerii w Wysogotowie,  przeniesiona zostanie do  wyjątkowego  miejsca  i pokazana będzie podczas niecodziennego pokazu. Gdzie? W Poznaniu na Starym Rynku.

W Rogalowym Muzeum Poznania, 28 listopada, w poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się pokaz przygotowywania i pieczenia rogali oraz....uroczysty finisaż wspomnianej wystawy.

Kamienica, w której mieści się Muzeum jest miejscem zabytkowym, w którym w ostatnim czasie dokonano interesujących odkryć archeologicznych i artystycznych -  to chluba dla naszego miasta.

ROGALOWY FINISAŻ MAŁGORZATY I AMADEUSZA to zupełnie niecodzienne wydarzenie, które było połączeniem artystycznych i słodkich smaków.Dziękujemy właścicielom i gospodarzom tego miejsca za możliwość pokazania sztuki,we wnętrzach Muzeum, do którego  w ciągu tygodnia przybywa kilkanaście grup młodzieży szkolnej ale i dorosłych.Pomysł na tę prezentację dał ogromną satysfakcję PBG Gallery z faktu udostępniania sztuki w miejscu tak ciekawym, odwiedzanym i podziwianym przez poznaniaków.  

Adres:  Rogalowe Muzeum Poznania, wejście od ulicy Klasztornej 23.  

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.