FB

mobile

PBG Gallery

"Artystyczny Poznań- Dzielnice Poznania" zbiorowa wystawa malarstwa, fotografii i tkaniny, wernisaż 28.10.2017, PBG Gallery Skalar Office

Wystawa Artystyczny Poznań- Dzielnice Poznania po raz drugi zaistniała, w ramach tego cyklu,  w PBG Gallery Skalar Office Center. Ubiegłoroczna wystawa  pokazywała  poznański ŁAZARZ. Tym razem prezentujemy głównie STARE MIASTO i jego najbardziej atrakcyjne miejsca, także  WILDĘ,  w zupełnie wyjątkowej odsłonie anonimowych autorów / fotografie i wiersze na temat  zapomnianych, zaniedbanych i wręcz odstraszajacych miejsc tej dzielnicy/ oraz MALTĘ I DĘBINĘ.

Autor  fotografii DĘBINY - Jerzy Nowak to pasjonat fotografii, nie rozstajacy sie z aparatem podczas długich spacerów w Dębine. Odkrywa jej uroki, jej naturalną niedostępność przy rozmaitej aurze, w różnych porach roku, przy różnorodnym naświetleniu, o różnych porach dnia.Na wystawie pokazał dębińskie ostępy i jej nienaruszoną jeszcze przyrodę.  Ukończył 2-letnie studium fotograficzne i jako instruktor pracował w poznańskich centrach kultury.Kocha fotografowanie i chętnie dzieli się efektami swojej pasji.

Autor fotografii poznańskiej  MALTY - Jerzy Małysz od lat zachwyca się i dokumentuje aparatem fotograficznym Maltę, tę mniej uczęszczaną, bardziej jeszcze naturalną, rozciągajacą się od pólnocnej strony jeziora. Miejsca te dzisiaj przyciągają już coraz wiecej spacerowiczów, rowerzystów  a także fotografów czy artystów .Fotografowanie stało się jego drugą pasją, obok tenisa, którego jest trenerem.Z zamiłowaniem przygląda się urokom maltańskiej przyrody, z duzym wyczuciem kadruje i zapisuje własne  wrażenia. 

Wspomniani anonimowi autorzy, o pseudonimach Amidala /fotografie/ i Pyrusek/ wiersze/,opisujący dzielnicę WILDĘ - pokazują jej stare oblicze, zatopione w nowej, odradzającej się dzielnicy. Prezentacja słowno- fotograficzna nosi tytuł "Na Wildzie mieszka szatan". Autorka Amidala  ma na myśli  nie tylko pokazanie tego, co może nie tak bardzo może widoczne jest dla oka zwykłego przechodnia, ale przede wszystkim zatrzymanie w kadrze wyjątkowego klimatu " starej Wildy".

Uroki STAREGO MIASTA pokazały znane poznańskie i nie tylko, artystki : Iwona Bis/ akwarela i akryl/ , Ilona Bobrowska/ Lublinianka, olej/,  Anastazja Fietisowa/ mieszkanka Mińska, olej/,  Barbara Kubiak- Sobczak/ fotografie i tkanina/, Hanna Sińczuk/ akwarela/.

Zapraszamy już teraz do udziału w kolejnej wystawie z tego cyklu!.Zapraszamy na fotorelację poniżej.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.