FB

mobile

PBG Gallery

"Artyści malują z dziećmi" - wystawa twórczości dziecięcej w ramach Akademii Sztuki dla Dzieci, 11.06. 2018, godz. 12.00, PBG Gallery w Wysogotowie

Wystawa miała swoją kolejną odsłonę, tym razem w PBG Gallery w Wysogotowie. Prace swoich dzieci mogą teraz podziwać pracownicy, aż 12. dzieci pracowników Grupy PBG wzięło udział w warsztatach. Na wystawie można obejrzeć wyjatkowo interesujące akwarele, kolaże, akryle i obrazki inspirowane ikonami, także rysunki wykonane pastelami. Dziękujemy artystom, którzy poprowadzili warsztaty z dziećmi. W zajęciach artystycznych wzięło udział w sumie 22.dzieci. Artyści to : Hanna Sińczuk, Aleksandra Michalska, Beata Pendowska, Jerzy Nowak, Małgorzata Kadelska i Włodzimierz Trawiński.  DZIĘKUJEMY  DZIECIOM I ARTYTOM i zapraszamy do wakacyjnego odzwiedzania wystawy. 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.