FB

mobile

PBG Gallery

Alojzy Piątkowski; tytuł wystawy: Rzeźbiarz, który od zawsze malował, wernisaż 10 czerwca 2014 godz. 12.00

Zapraszamy miłośników naszej Galerii i wszystkich zainteresowanych na uroczystość otwarcia wystawy uznanego poznańskiego artysty, rzeźbiarza i malarza - Alojzego Piątkowskiego, 10 czerwca o godz. 12.00 w PBG Gallery w Wysogotowie.

Alojzy Piątkowski urodzony w 1934 r. w Poznaniu. Studiował w latach 1953-1959 rzeźbę w PWSSP w Poznaniu/obecnie Uniwersytet Artystyczny/  w pracowni prof. Bazylego Wojtowicza. Uprawia malarstwo i rzeźbę. Ma na swoim koncie udział w wielu wystawach rzeźbiarskich i malarskich w kraju m in.: Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin oraz za granicą: Hiszpania, Szwajcaria, Węgry.

O jego malarstwie na pograniczu figuracji i abstrakcji piszą:

...Na pograniczu abstrakcji i malarstwa przedstawiającego, tak chyba najkrócej można powiedzieć o obrazach Alojzego Piątkowskiego.Odnosi się wrażenie, że przedmioty czy pejzaż są tylko pretekstem do stworzenia własnej malarskiej rzeczywistości. Powierzchnie płócien pokryte gęsto nakładaną farbą, świetliste i najczęściej w tonacji brązów, bardzo podobają się gościom naszej Galerii...

Zachęcamy do obejrzenia niedawnych wspomnień z  wydarzeń w PBG Gallery w dniu 10 czerwca. W aurze imieninowej uroczystości Solenizantki, pani  Prezes Fundacji PBG,   Małgorzaty Wiśniewskiej,  świętowaliśmy 55 lat pracy twórczej pana Alojzego Piątkowskiego oraz 80 rocznicę urodzin naszego Gościa - Autora wystawy, Szanownego Jubilata. Rolę kuratora wystawy pełnił artysta Włodzimierz Mazanka. W ciekawy sposób opisał tworczość  Piątkowskiego, podkreślając proces powstawania dzieł zarówno tych na płaskich płótnach jak i tych przestrzennych, małych form rzeżbiarskich.Wystawa, ciekawie zaaranżowana,   pokazuje kilkadziesiąt obrazów przedstawiających w przeważającej większości martwe natury oraz  kilkanaście rzeźb.   

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.