FB

mobile

PBG Gallery

JACEK KULM
Tytuł wystawy: „Retrospektywa”
Wernisaż: 10.08.2012 r. godz. 18.00
Wystawa czynna: do 21.09.2012 r. w godz. 8.00-16.30
PIOTR ORLIŃSKI - koncert trio: skrzypce, wiolonczela, klarnet

 

 

Jacek Kulm  - poznański artysta fotografik

Jacek Kulm reprezentuje starsze pokolenie poznańskich artystów fotografików. Specjalizuje się głównie w fotografii teatralnej ale nie tylko, łącząc w swoim profesjonalnym tradycyjnym fotografowaniu różne dyscypliny sztuki. Jego dorobek artystyczny pokazuje jak unikalny i wyjątkowy może być sposób pokazywania piękna w sztuce poprzez fotografię. Jego prace pokazywane są w Polsce i na świecie, są uczestnikami wielu wystaw krajowych i zagranicznych.
 
Ponieważ obok artysty zaprezentujemy również muzyków, będzie to dla gości wernisażu znakomita okazja do odnalezienia w sztuce fotografowania nie tylko piękna, gestu ale i… być może dźwięku.

Jacek Kulm zawsze był artystą poszukującym. Zaczynał skromnie, „Impresjami włoskimi” eksponowanymi w 1969 roku w Galerii „Od nowa”. Były trochę reporterskie, trochę zafascynowane architekturą, trochę rodzajowe.
W latach 1969-94 odnosił sukcesy w licznych konkursach, pokazach, salonach i wystawach indywidualnych.
Mistrz fotografii. Członek Zaiks-u i Związku Polskich Artystów  i Fotografików. Fotografią interesował się od najwcześniejszych lat, w czym miał znaczny udział jego ojciec, Ryszard Kulm, znany polski artysta plastyk. Fotografii alternatywnej poświęcił się około 1974 roku i pozostaje jej wierny do dzisiaj. Działa we wszystkich dyscyplinach sztuki, starając się łączyć je ze sobą. Nieustannie  poszukuje własnego indywidualnego kodu, w którym wszystkie dyscypliny sztuki byłyby równoważne.

Od 1972 współpracuje z teatrami w kraju i za granicą: Teatr Nowy – Poznań, Teatr Wielki – Warszawa, Teatr Polski – Poznań, Teatr Muzyczny – Poznań, Estrada Poznańska, Kabaret, Polski Teatr Tańca, Pantomima H.Tomaszewskiego- Wrocławski Teatr Pantomimy , Pantomima Głuchych – Olsztyn, Pantomima Lubelska, Balhof Theater – Hanower, Aegi Theater – Hanower, Chaps Elyseey – Paryż. Jacek Kulm uprawia gatunek, który można by nazwać fotografiką parateatralną. Tak powstają jego „Teatralia”, w których znalazły się niezwykle ciekawe fotogramy. Jacek Kulm w swych studiach fotograficznych wielokrotnie „brał na warsztat” ciało ludzkie – tancerza, mima, aktora - jak wspomina Zdzisław Beryt.

Teatr Conrada Drzewieckiego był teatrem syntetycznym, wielowarstwowym , niepokojącym  i poszukującym, był więc teatrem na wskroś współczesnym. Conrad miał specyficzny stosunek do piękna , przedkładał nad nie znaczenie gestu, które uważał za ważniejsze od estetyzującego piękna – tak mówi o ówczesnym teatrze sam Jacek Kulm.

Jacek Kulm, artysta fotografik, w swojej pracy twórczej poszukuje człowieka, portretuje, dokumentuje ruch, gest, piękno ciała ludzkiego. Posługuje się tradycyjnymi technikami fotograficznymi, które opanował w sposób doskonały.

W roku 2011 dzięki sponsorom, a szczególnie Miastu Poznań wydany został album pt. „ Polski Teatr Tańca Balet Conrada Drzewieckiego w fotografii  Jacka Kulma”. To wielki ukłon w stronę artysty.

Wystawa w PBG Gallery, przypadająca w roku 50-lecia twórczości  artysty pokaże wybrane fragmenty jego cykli z różnych okresów artystycznej drogi w fotografowaniu. Będziemy również świętować jubileusz 70-lecia urodzin Jacka Kulma. Tytuł wystawy „Retrospektywa”. Nasza Galeria będzie zaszczycona, że będzie mogła gościć artystę tej klasy.  


Piotr Orliński - poznański kompozytor i klarnecista, urodzony 2 sierpnia 1976 w Wyrzysku

W 2002 uzyskał dyplom z zakresu kompozycji w Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie studiował początkowo pod kierunkiem Jana Astriaba, potem w klasie Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Jako stypendysta Rady Miasta Stuttgart, Ministerstwa Kultury i Sztuki, krakowskiego stowarzyszenia Muzyka Centrum, a także paryskiego Centre Acanthes uczestniczył w warsztatach kompozytorskich w Krakowie (1998), Stuttgarcie (1999) oraz Krakowie i Awinionie (IRCAM 2000), gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem m.in. Bogusława Schaeffera, Marka Chołoniewskiego, Jonathana Harveya. W 2005 uczestniczył w warsztatach kompozycji i improwizacji „Ad libitum" w Warszawie, prowadzonych m.in. przez Krzysztofa Knittla, Szabolcsa Esztenyiego i Petera van Bergena.

Utwory Piotra Orlińskiego wykonywane były na wielu koncertach, a także międzynarodowych festiwalach muzyki współczesnej, takich jak: Poznańska Wiosna Muzyczna, "Musica Polonica Nova" we Wrocławiu.

W 2003 zdobył I nagrodę na konkursie na pieśń z okazji 25. rocznicy pontyfikatu papieża Jana Pawła II we Wrocławiu za utwór Pośród niesnasek na głos lub chór unisono i organy do tekstu Juliusza Słowackiego (2003), w 2004 – wyróżnienie na Konkursie „Vere Passio" w Warszawie za utwór Getsemani na chór mieszany, w 2006 – Nagrodę Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Jest członkiem  Koła Naukowego I Wydziału Akademii Muzycznej w Poznaniu.
 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji fotografika Henryka Błachnio z uroczystego wernisażu w naszej Galerii. Nie zabrakło toastów, gromkiego "Sto lat", gratulacji i podziękowań  a przede wszystkim  licznie zgromadzonych Gości, artystów fotografików, przyjaciół, kolegów z dawnych lat. Sam Artysta ciekawie opowiadał o latach swoich najświetniejszych  działań z okresu fotografii parateatralnej, wspominał o fotografowaniu  reporterskim i dzisiejszych odczuciach na temat sztuki fotografii cyfrowej.
Zamieszczamy interesujący artykuł o artyście z Głosu Wielkopolskiego,/ GW/ 13.08.2012/pt. "Jacek Kulm :Sport to widowisko podobne do teatru",  którego autor, redaktor Marek Zaradniak był jednym z naszych gości na uroczystości otwarcia wystawy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do odwiedzania  wystawy jeszcze do 21 września.
Zamieszczamy równiez zdjęcia z poniedziałkowego spotkania  autora wystawy z Pracownikami /13.08.2012 godz. 12.00/. 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.