FB

mobile

PBG Gallery

Tytuł wystawy : Malarstwo Juliusza Kossaka

                           Wernisaż : 23 .04.2012 , wystawa czynna do 30.04.2012

                           Makiety Romana Kosmali

                           Wernisaż  23.04.2012

 

Imieninowe spotkanie Prezesów Jerzego Wiśniewskiego i Jerzego Ciechanowskiego uświetniły dwa wyjątkowe wydarzenia artystyczne.

Malarstwo Juliusza Kossaka - PBG Gallery 

PBG Gallery w dniach od 23 do 30 kwietnia  z satysfakcją  zaprezentowała fragment bogatego dorobku Juliusza Kossaka. Oglądać można było trzy akwarele Juliusza Kossaka o tematyce historycznej, patriotycznej :Scena historyczna pod Wawelem,Bitwa pod Kołemoraz Wjazd Sobieskiego do Wiednia, na których artysta pokazał kunszt w odtwarzaniu batalistycznych scen zbiorowych.

Juliusz Kossak /1824-1899/ – polski malarz, rysownik i ilustrator, wybitny akwarelista. Specjalizował się w malarstwie historycznym i batalistycznym, ulubionym tematem jego obrazów były również konie. Malował małoformatowe dzieła głównie techniką akwarelową. Był jednym z inicjatorów utworzenia w Krakowie Muzeum Narodowego. Juliusz  to ojciec Wojciecha Kossaka. Zaliczany do grona artystów malarzy reprezentujących w XIX wieku tzw. Szkołę Monachijską w malarstwie polskim.

Makiety Romana Kosmali - Fabryka Współczesnych Smaków

23 kwietnia miało też miejsce uroczyste odsłonięcie/ wernisaż  wystawy dzieła poznańskiego rzeźbiarza  Romana  Kosmali - trzech makiet stadionów wybudowanych na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012. Artysta, na zlecenie Fundacji PBG,  wykonał z brązu i odtworzył  z niezwykłą starannością makiety Stadionu Narodowego w Warszawie, Stadionu PGE Arena w Gdańsku. Współtwórczyni dzieła pani Dagmara Szymkowiak, tyflopedagog, wygłosiła krótką i niezwykle interesującą prezentację na temat powstawania makiet oraz  historii tego typu działań na rzecz niewidomych. O powstaniu swojego dzieła opowiedział ujmująco sam artysta. Anna Pracharczyk z poznańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Słabowidzących i Niewidomych opowiedziała o idei tego typu przedsięwzięć w naszym mieście. Makiety posiadają szczegółowe opisy stadionów zapisane w Braille’u. W najbliższej przyszłości  znajdą one swoje miejsce na stadionach w Warszawie i Gdańsku i będą ciekawym obiektem poznawczym dla wszystkich zwiedzających, także słabowidzących i niewidomych.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.