FB

mobile

PBG Gallery


JOANNA BEDNARKIEWICZ
Tytuł wystawy: „Razem”
Wernisaż: 16 stycznia 2012 r. godz. 12:00
Wystawa czynna: 16.01.2012-09.03.2012 w godz. 8.00-16.30
MICHAŁ ADAMCZYK


 

To była pierwsza wystawa w Jubileuszowym Roku w PBG Gallery!

10 lat istnienia PBG Gallery minie dokładnie 23 kwietnia tego roku! W tym też dniu świętować będziemy tę okrągłą rocznicę.
Rok Artystyczny w galerii otworzyliśmy jednak wcześniej.

16 stycznia o godz. 12.00 odbył się wernisaż wystawy malarstwa artystów z Warszawy, zatytułowanej „Razem”. Joanna Bednarkiewicz (gościła już w galerii w 2004) wraz z mężem Michałem Adamczykiem pokażą swoje najnowsze prace.

„Obrazy nasze, choć z pozoru różne, mają wiele wspólnego – są interpretacją pejzażu. Malując, próbujemy dostrzec harmonię w otaczającej nas przyrodzie. Odnaleźć w jej strukturach ornamenty, subtelne kolorystyczne gamy, grę świateł i ruch. Inspiracji szukamy w rzeczywistych, czasem najdrobniejszych elementach krajobrazu: gałęziach drzew, trawach, liściach. Każde z nas, na swój indywidualny sposób, widzi i przetwarza pejzaż. Linią i kolorem określamy to, co jest wokół nas. Dostrzegamy na nowo dobrze znane nam rzeczy. Szukamy w naturze archetypów malarstwa.”

Michał Adamczyk
Urodzony 24.09.1957 roku w Warszawie.
1982–1987 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego i prof. Ryszarda Winiarskiego.
W latach 1987–1990 pracował w ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.


Joanna Bednarkiewicz
Urodzona 02.04.1966 roku w Warszawie.
1984–1991 studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom na Wydziale Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.
Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.