FB

mobile

PBG Gallery

SŁAWOMIR KUSZCZAK
Tytuł wystawy: „Malarstwo”
Wernisaż: 10 października 2011, godz. 12.00
Wystawa czynna: 10.11.2011-10.01.2011 w godz. 8.00-17.30

 


OTWARCIE WYSTAWY SŁAWOMIR KUSZCZAK - MALARSTWO

Zapraszamy do PBG Gallery w poniedziałek 10 października o godz. 12.00 na nową odsłonę artystyczną we wnętrzach naszej galerii.   

Jaką sztukę pokażemy tym razem? Malarstwo.
Autor - Sławomir Kuszczak jest utalentowanym, współcześnie tworzącym malarzem. Dużo maluje i wystawia w Polsce i zagranicą, zaangażowany jednocześnie w pracę dydaktyczną na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Jest absolwentem tej uczelni, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni malarstwa profesora Świtki. 

Jego prace zarówno te wcześniejsze jak i najnowsze będzie można oglądać w budynku Z oraz w budynku A, co pozwoli na szersze spojrzenie na twórczość artysty.

O tym, jaki reprezentuje on nurt w sztuce współczesnej i o tym, dlaczego maluje właśnie tak, dowiemy się na uroczystym otwarciu wystawy w poniedziałek.

Kuratorem wystawy będzie historyk sztuki Marta Karalus- Kuszczak. 

ZAPRASZAMY

 

dr hab. SŁAWOMIR KUSZCZAK prof. ndzw. UAP

Urodzony w 1966 roku w Rawiczu. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (malarstwo) i Akademii Sztuk Pięknych w Ljublianie (grafika). Dyplom z malarstwa, z wyróżnieniem, w pracowni profesora Jana Świtki.
Od 1990 roku pracuje w PWSSP (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu.

Od 2003 roku jest kierownikiem Pracowni Rysunku Anatomicznego.

Dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Odbył staże dydaktyczne w Hochschule der Kunste w Berlinie i w Hochschule für Bildende Kunste w Brunszwiku. Autorskie prace malarskie, rysunkowe i graficzne prezentował na kilkudziesięciu indywidualnych i zbiorowych wystawach w kraju i zagranicą.
 

PBG Gallery
Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo
tel. + 48 61 66 51 700, faks + 48 61 66 51 701
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl
www.fundacjapbg.pl
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.