FB

mobile

PBG Gallery

PAWEŁ MŁODKOWSKI
Tytuł wystawy: „Krajobraz a procesy twórcze”.
Popołudnie w galerii: 19 sierpnia 2011, godz. 18.00
Wystawa czynna: 18.07.2011-09.09.2011 w godz. 8.00-17.30.
WIESŁAW BOBER

 

Popołudnie w galerii - relacja
Miło nam poinformować, że w piątkowy wieczór 19 sierpnia odbyło się  spotkanie Pawła Młodkowskiego i Wiesławawa Bobera – autorów aktualnej wystawy w PBG Gallery zatytułowanej "Krajobraz a procesy twórcze" - z zaproszonymi gośćmi.

Galerię odwiedziło  kilku znanych artystów, między innymi malarka Małgorzata Czerniawska, artysta rzeźbiarz Roman Kosmala oraz znany poznański fotograf Jacek Kulm.

Ciekawe, artystyczne rozmowy w galerii przeciągnęły się do godziny 21.

Wystawa cieszy się zainteresowaniem nie tylko wśród pracowników, ale i osób z zewnątrz, naszych gości, klientów. Wiele wyrazów uznania i gratulacji przekazanych zostało Pawłowi Młodkowskiemu. Jego fotografie – grafiki wykonane z lotu ptaka – wzbudzają zasłużony zachwyt.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy, jeszcze do 14 września.

 

PBG Gallery
Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo
tel. + 48 61 66 51 700, faks + 48 61 66 51 701
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl
www.fundacjapbg.pl
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.