FB

mobile

PBG Gallery

PAWEŁ MŁODKOWSKI
Tytuł wystawy: „Krajobraz a procesy twórcze”.
Wernisaż: 18 lipca 2011, godz. 12.00
Wystawa czynna: 18.07.2011-09.09.2011 w godz. 8.00-17.30.
WIESŁAW BOBER

 

Wakacyjna wystawa w PBG Gallery: „Krajobraz a procesy twórcze”

czynna: 18.07.2011-09.09.2011 w godz. 8.00-17.30.

PBG Gallery proponuje wszystkim chętnym, zainteresowanym sztuką fotografowania, ciekawą wystawę fotograficzną dwóch autorów. 

Jednym z nich jest Paweł Młodkowski, urodzony w 1975 roku, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jest fotografem i pilotem paralotniowym. Posiada własną firmę Locolot i specjalizuje się w wykonywaniu zdjęć z lotu ptaka. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w polskich i zagranicznych konkursach fotograficznych. Między innymi trzykrotnie w wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic Polska.

Drugi artysta, Wiesław Bober, urodzony w 1957 roku, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu proponuje fotografię artystyczną w zestawie interesujących zdjęć wykonywanych na naszych budowach. Moja ciekawość, ukierunkowana na otoczenie chaotyczne, łatwo ulega wyróżniającym się akcentom, a szczególnie rytmom – bardzo cennego składnika piękna, które wprowadzają harmonię – tak pisze o sobie, dokumentując otaczającą rzeczywistość aparatem fotograficznym czy kamerą.

Wystawa z pewnością pozwoli nam zastanowić się nad wizualizacją naszej ziemi z różnych perspektyw i nad procesem zmian, jakim ulegają widziane przez nas krajobrazy pod wpływem naszych działań…

 

PBG Gallery
Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo
tel. + 48 61 66 51 700, faks + 48 61 66 51 701
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl
www.fundacjapbg.pl
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.