FB

mobile

PBG Gallery

PIOTR HOFMAN
Tytuł wystawy: „Zarządzanie projektem w rysunku satyrycznym”.
Wernisaż: 10 czerwca 2011, godz. 12.00
Wystawa czynna: 10.06.2011-08.07.2011 w godz. 8.00-17.30.

 

10 czerwca mieliśmy przyjemność zaprosić miłośników sztuki na uroczysty, imieninowy wernisaż wystawy rysunków satyrycznych Piotra Hofmana.

Piotra znamy doskonale z jego dowcipnych przerywników zamieszczanych prawie we wszystkich wydaniach Biuletynu Korporacyjnego. Jego ciekawą kreskę, niespotykane inspiracje i pomysły mogliśmy już oglądać w PBG Gallery na wystawie zatytułowanej „Oko Hofmana” w roku 2008.

Piotr jest pracownikiem spółki PBG Dom, a ostatnie szkolenia z zakresu zarządzania projektem były inspiracją do wielu nowo powstałych rysunków.
Gratulujemy Piotrowi kolejnej wystawy zatytułowanej „Zarządzanie projektem w rysunku satyrycznym” zwłaszcza, że uświetniła ona kilka uroczystych wydarzeń.

W dniu 10 czerwca w południe w budynku K odbyło się jego uroczyste otwarcie, imieninowy poczęstunek Pani Prezes Małgorzaty i wernisaż  wystawy prac Piotra Hofmana. W tym dniu mieliśmy także okazję, by pogratulować Prezesowi Jerzemu Wiśniewskiemu odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za całokształt dokonań z wyszczególnieniem działalności charytatywnej Prezesa Wiśniewskiego.

Prace naszego firmowego satyryka - Piotra Hofmana oglądać będzie można również w budynku Z, w pomieszczeniach PBG Gallery.

 

PBG Gallery
Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo
tel. + 48 61 66 51 700, faks + 48 61 66 51 701
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl
www.fundacjapbg.pl
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.