FB

mobile

PBG Gallery

ALICJA BIERNAT, WERONIKA DUDKA, KAROLINA DZIEL
Tytuł wystawy: "Promujemy młodych artystów".
Wernisaż: 16 maja 2011, godz. 12.00
Wystawa czynna: 16.05.2011-08.06.2011 w godz. 8.00-17.30.
JAKUB PANIĄCZYK, MAŁGORZATA ROGALIŃSKA

 

Promujemy młodych artystów

16 maja 2011 roku odbyło się otwarcie wystawy prac absolwentów  Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu.

Swoje dzieła zaprezentowali autorzy najlepszych prac dyplomowych, wyróżnieni w przeglądzie klas IV: Alicja Biernat, Weronika Dudka, Karolina Dziel, Jakub Paniączyk, Małgorzata Rogalińska.

To nazwiska, o których usłyszymy w niedalekiej przyszłości. Mamy taką nadzieję i wierzymy w to. Zaprosiliśmy tych młodych artystów do naszej galerii w ramach współpracy z Liceum Plastycznym i wspólnego projektu „Promujemy młodych artystów". Dziś tegoroczni absolwenci należą do tych najlepszych, marzą o tym, aby kształcić się dalej na kierunkach artystycznych wyższych uczelni i z przyjemnością opowiedzieli nam o swoich artystycznych planach.

Rolę kuratora wystawy pełnił Andrzej Maldzis, wykładowca malarstwa i rysunku, a Trio muzyczne Monolit uświetniło artystyczne przeżycia gości wernisażu.

"Lekkie Pióro" - podczas poniedziałkowego spotkania ze sztuką rozstrzygnięty został także konkurs zorganizowany wśród autorów najlepszych tekstów pisanych do Biuletynu Korporacyjnego.
 

Słowo o autorach wystawy

Młodzi  artyści, którzy zostali zaproszeni do udziału w wystawie, są tegorocznymi absolwentami Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu, które obchodzi w tym roku jubileusz 65 lecia istnienia.

Ich prace wybrane zostały spośród kilkuset prac zaprezentowanych w trakcie tegorocznych dyplomów oraz prezentacji prac rysunkowych, malarskich oraz rzeźby, będących podsumowaniem ich czteroletniej nauki.

Absolwentki: Alicja Biernat, Weronika Dudka, Karolina Dziel, Małgorzata Rogalińska  uczęszczały do klasy o specjalności „projektowanie przestrzenne” , której głównym zadaniem jest przygotowanie uczniów do studiów projektowych, zarówno na uczelniach politechnicznych jak i artystycznych.

Kuba Paniączyk ukończył klasę o specjalności „projektowanie graficzne”.

Obecna wystawa jest ich pierwszą, profesjonalną prezentacją prac w przestrzeni galerii. Obok prac studyjnych, które reprezentowane są przez gipsowe studium głowy oraz rysunkowe i malarskie studia martwych natur i modela, macie państwo także możliwość zapoznania się z wybranymi, najciekawszymi pracami dyplomowymi zrealizowanymi w tym roku. 

Andrzej Maldzis – kurator wystawy

 

PBG Gallery
Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo
tel. + 48 61 66 51 700, faks + 48 61 66 51 701
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl
www.fundacjapbg.pl
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.