FB

mobile

PBG Gallery

ALFRED WIERUSZ-KOWALSKI
Tytuł wystawy: „Alfred Wierusz-Kowalski – wybitny malarz polski drugiej połowy XIX wieku”.
Wernisaż: 26 kwietnia 2011, godz. 12.00
Wystawa czynna: 24.04.2011-13.05.2011 w godz. 8.00-17.30.
 

IMIENINOWY WERNISAŻ

26 kwietnia w PBG Gallery miał miejsce uroczysty, bo imieninowy wernisaż.

Ponownie spotkaliśmy się w kręgu sztuki…
Podobnie jak w roku ubiegłym mieliśmy okazję zapoznać się z malarstwem polskim z XIX-wiecznych zbiorów kolekcji Państwa Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich.
Otwarcie wystawy zatytułowanej „Alfred Wierusz-Kowalski – wybitny malarz polski drugiej połowy XIX wieku” uświetniło uroczystość imieninową wyznaczoną na ten dzień.

Ten jedyny raz w roku, w imieniu Solenizantów: Prezesa Zarządu Spółki PBG – Jerzego  Wiśniewskiego oraz Prezesa Spółki Hydrobudowa Polska – Jerzego Ciechanowskiego mogliśmy serdecznie zaprasić wszystkich Pracowników na uroczystość imieninową, podczas której była wyjątkowa okazja, aby wspólnie zaśpiewać „Sto lat” i złożyć życzenia imieninowe.

Rolę kuratora wystawy pełniła, zaproszona przez galerię, pani Eliza Ptaszyńska, historyk sztuki, kustosz Muzeum Okręgowego w Suwałkach, w którym opiekuje się zbiorami sztuki i spuścizną Alfreda Wierusza-Kowalskiego.  Pracuje nad jego  „Katalogiem dzieł wszystkich” oraz zajmuje się malarstwem polskim XIX wieku.

Podczas wernisażu odbyła się też promocja książki pani Elizy Ptaszyńskiej zatytułowanej „Alfred Wierusz-Kowalski. 1849-1915”.

Opowieść o Alfredzie Wieruszu-Kowalskim (1849–1915) wiedzie z Suwałk poprzez Kalisz, Warszawę, następnie Drezno i Pragę aż do Monachium, gdzie malarz spędził ponad czterdzieści lat życia. Sukcesy i niespełnienia przeplatały się w nim z finansowym powodzeniem oraz stałą obawą przed bankructwem. Podziw miłośników sztuki mieszał się z obojętnością lub wrogością krytyki, a rekordy cenowe – z wieszczeniem nieuchronnego schyłku. Wizyty na dworze królewskim, wielki świat dygnitarzy, polowania i salony, a wokół milczenie pamiętnikarzy, autorów wspomnień i dzienników. Jaki był Alfred Wierusz-Kowalski? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest ta książka, pierwsza monografia artysty, ukazanego na tle schyłku dziewiętnastego wieku, epoki sztywnych zasad wiktoriańskich i narodzin zapierającej dech nowoczesności.

(Krystyna Przybysz-Czerniak)
Wydawnictwo DiG


Poniżej prezentujemy zjęcia z imieninowego poczęstunku oraz spotkania ze sztuką.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.