FB

mobile

PBG Gallery

MAGDALENA ARŁUKIEWICZ Tytuł wystawy: „Filt zen” (stroje filcowe)
Wernisaż: 06.12.2010, godz. 12.00 oraz godz. 18.00
Wystawa czynna: 06.12.2010-14.01.2011 w godz. 8.00-17.30
IWONA MOLSA Tytuł wystawy: „I'M kolor” (artystyczna biżuteria)
 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA OSTATNI W TYM ROKU ARTYSTYCZNYM WERNISAŻ W PBG GALLERY!

Magdalena Arłukiewicz – Filt zen, kolekcja filcowych strojów

Iwona Molsa – I'M kolor, kolekcja biżuterii artystycznej

Wystawa, której uroczysty wernisaż odbędzie się 6 grudnia, w poniedziałek o godz. 12.00,  będzie pokazem kolekcji strojów artystki z Gdańska – Magdaleny Arłukiewicz oraz prezentacją  biżuterii artystycznej Iwony Molsy od lat tworzącej we Włoszech.
Kolorystka strojów pani Magdaleny była inspiracją dla nowopowstałej kolekcji biżuterii wykonanej w technice sztuki emalierskiej przez artystkę z Florencji. Wystawa zachwyci zarówno panie jak i panów – zapraszamy do podziwiania, ale też i do ewentualnego zakupu. Czas świątecznych prezentów przed nami, może warto pomyśleć o takim bardzo wyjątkowym prezencie pod choinkę.

Tych z nas, którzy nie będą mogli być o godz. 12.00 zapraszamy na popołudniowe otwarcie o godzinie 18.00.

Zarówno jedną jak i drugą uroczystość uświetnią minikoncerty muzyczne. W południe zagra dla nas młoda utalentowana skrzypaczka poznańska – Marta Pawłowska, studentka poznańskiej Akademii Muzycznej oraz Royal Academy of Music w Londynie. O godzinie 18.00 wyjątkowy koncert zagrają również poznańscy muzycy, harfistka – Cecylia Matysik-Ignyś oraz  kompozytor, klarnecista – Piotr Orliński.

 

PBG Gallery
Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo
tel. + 48 61 66 51 700, faks + 48 61 66 51 701
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl
www.fundacjapbg.pl
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.