FB

mobile

PBG Gallery

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA
Tytuł wystawy: „W sieci”, „Przez liście” - fotografia, akwarela.
Wernisaż: 19.11.2010, godz. 12.00
Wystawa czynna: 19.11.2010-03.12.2010 w godz. 8.00-17.30
 


Impresje natury w fotografii oraz subtelność sztuki malowania akwarelą zaprezentuje pani prezes Małgorzata Wiśniewska, mecenas naszej galerii i wielka miłośniczka sztuki. Kuratorem wystawy będzie krytyk sztuki Leszek Lesiczka.


Wernisaż uświetni krótki koncert pianistyczny w wykonaniu poznańskiego pianisty, kameralisty Adama Szyszki. Muzykę Fryderyka Szopena usłyszymy w PBG Gallery w tak ważnym dla nas Polaków Roku Szopenowskim, upamiętniającym dwusetną rocznicę jego urodzin. Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki już w najbliższy piątek!    


MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA

Dobroć jest największym skarbem ludzkości, lecz dopiero dobroć i rozum tworzą człowieka, a wzbogacone
o talent – prawdziwego artystę.

                                                                                                              Stanisław Witkiewicz (Ojciec)


Osobowość, kobieta sukcesu od zawsze dostrzegająca piękno natury i człowieka. Zafascynowana poznawaniem i podziwianiem natury, tworzeniem.

Fotografuje
Aparat w jej rękach to coś zupełnie naturalnego. To co dostrzega w przyrodzie własnym okiem i wrażliwością, kadruje obiektywem, a potem z  satysfakcją i nieukrywaną radością odkrywa na nowo utrwalony fragment.

Maluje
Poszukiwanie kolorów, przenikających się wzajemnie, tworzenie odcieni to jej pasja i radość tworzenia, dająca wytchnienie i spokój. Próbuje poznawać coraz to nowe tajniki sztuki malowania w technice akrylu i akwareli.

Wystawy
Piękno otaczającego świata warto zatrzymywać w kadrze i utrwalać na płótnie. Pani Małgorzata robi to z dużą wprawą, pokazując nam je na kolejnych wystawach:
2002 – wystawa malarstwa Czyżby czyżyk, PBG Gallery
2005 – wystawa fotografii Impresje z Afryki, spółka Infra, Szczecin
2005 – wystawa malarstwa i fotografii Lato, PBG Gallery
2006 – wystawa fotografii  Kwiaty, PBG Gallery
2008 – wystawa zbiorowa, fotografie Z podróży, Fabryka Współczesnych Smaków
2010 – wystawa zbiorowa, akwarele – Queen Mary
 

PBG Gallery
Wysogotowo k. Poznania, ul. Skórzewska 35, budynek Z, 62-081 Przeźmierowo
tel. + 48 61 66 51 700, faks + 48 61 66 51 701
e-mail: fundacja@fundacjapbg.pl
www.fundacjapbg.pl
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.