FB

mobile

PBG Gallery

MONIKA KOŚCIUSZKO, MONIKA MAZURKIEWICZ i MARTA TOMIAK
Tytuł wystawy: „Dwie Moniki i Marta"
Wernisaż: 17 maja 2010, godz. 12.00
Wystawa czynna: 17.05.2010 - 31.05.2010 w godz. 9.00-17.00

 

Z radością zapraszamy na kolejny wernisaż, który odbędzie się w poniedziałek 17 maja godz. 12.00.

Trzy absolwentki poznańskiego Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego MONIKA KOŚCIUSZKO, MONIKA MAZURKIEWICZ i MARTA TOMIAK zaprezentują w naszej galerii swoje prace, wyróżnione w corocznym przeglądzie prac klas 4 organizowanym w liceum.

Warto poznać młode artystki, obszar ich zainteresowań i plany na przyszłą drogę artystyczną. Wyróżnione prace będą gościć w PBG Gallery do początku czerwca, a opowiedzą  nam o nich nie tylko autorki, ale i kurator wystawy, znany nam, artysta malarz, przyjaciel galerii, Włodzimierz Mazanka.

ZAPRASZAMY!

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.