FB

mobile

PBG Gallery

JÓZEF CHEŁMOŃSKI
Tytuł wystawy: "Chełmoński w innych barwach i odczuciach..."
Wernisaż: 23 kwietnia 2010, godz. 12.00
Wystawa czynna: 23.04.2010 - 14.05.2010 w godz. 9.00-17.00

 

Tytuł wystawy, którą uroczyście otworzyliśmy 23 kwietnia w PBG Gallery brzmiał "Chełmoński w innych barwach i odczuciach...".

Spotkaliśmy się tym razem ze sztuką XIX wieku, z polskim malarstwem realistycznym, którego jednym z wybitnych przedstawicieli był Józef Chełmoński.

Wybór tego właśnie artysty minionej epoki nie był przypadkowy. Zaprezentowanie w naszej galerii jego dwóch obrazów pt. "Czwórka" oraz "Próba czwórki" było szczególnym prezentem dla Solenizanta - Prezesa Jerzego Wiśniewskiego, znawcy i wielbiciela malarstwa realistycznego.

Pokazanie obrazów w PBG Gallery było niecodziennym przeżyciem, a także lekcją historii malarstwa polskiego dla nas, pracowników, a także gości odwiedzających firmę i galerię.

 

JÓZEF CHEŁMOŃSKI  (1849–1914)

PRÓBA CZWÓRKI
olej na płótnie, wymiary 70,2 x 174,3 cm

Obraz namalowany przez Józefa Chełmońskiego w Paryżu w roku 1878. Dzieło pochodzi z czasu paryskiej prosperity, okresu życia artysty, który zaliczyć możemy do krótkiego i jedynego okresu finansowego powodzenia. Mieszkał i tworzył w Paryżu od końca 1875 roku do połowy roku 1887, czyli dwanaście długich lat. Stanisław Witkiewicz, nie tylko przyjaciel malarza, ale również genialny krytyk nie raz walczący o uznanie wielkości Jozefa Chełmońskiego tak pisał o obrazie – „wszystko to okryte tumanami pary, obryzgane błotem miało z płaszczyzny płótna, obwiedzionej złotą ramą wyrywać się i ruszać, jak żywe”. Nad wszystkim dominuje genialnie malowane wszech panujące szarobure błoto, poznaczone głębokimi koleinami. Kolorystyka oparta jest na subtelnych odcieniach szarości. Rewelacyjnie namalowane konie w pełnych dramaturgii skrótach i skrętach. Dech zapiera i podziw budzi malarska swoboda posługiwania się pędzlem.

(tekst na podstawie katalogów autorstwa Tadeusza Matuszczaka)

 

CZWÓRKA
olej na płótnie, wymiary 45,5 x 77,5 cm

Obraz pt. Czwórka lub inaczej Jazda również pochodzi z paryskiego okresu twórczości Józefa Chełmońskiego. Został namalowany w roku 1885, kiedy malarz tworzył z powodzeniem w tym, bez wątpienia, ówczesnym centrum sztuki światowej. Tonacja całości obrazu jest niemal monochromatyczna. Oparta na ziemistych brązach, zgaszonych zieleniach, szarościach z odrobiną ugrów oraz na zaciągniętych rozbielonych błękitach w partii nieba. Dzieło urzeka melancholijnym  nostalgicznym nastrojem, co Chełmoński potrafił oddać z prawdziwym mistrzostwem.

(tekst na podstawie katalogów autorstwa Tadeusza Matuszczaka)


Kurator wystawy: Beata Rymkiewicz, historyk sztuki, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

WYSTAWA CZYNNA OD 23.04 DO 14.05.2010 r.ZAPRASZAMY do obejrzenia zdjęć z wernisażu!
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.