FB

mobile

PBG Gallery

ANTONI RUT
Tytuł wystawy: "Wierzbowanie
Wernisaż: 16.11.2009, godz. 12.00
Wystawa czynna: 16.11.2009 - 04.12.2009 w godz. 9.00-17.00
Tytuł wystawy: "Szkice światłem i cieniem"
MAGDALENA TOMCZAK
 

 „Wierzbowanie
Fotografie Antoniego Ruta są transfiguracją poetycką faktów świeżo widzianych na własne oczy i mocno odciśniętych w pamięci. Poprzez czujne i czułe widzenie, płynące z samotnej kontemplacji przedziera się ku innemu wymiarowi. Podąża własną drogą i stale modyfikuje język fotograficznego przekazu. Przez to przekazuje nam prawdę o otaczającym nas świecie przyrody, o pięknie i prawdzie o sobie, odbitą i zwielokrotnioną lirycznie w wielu zdjęciach. Przy tym imponuje szerokim spektrum tematyczno-fotograficznym, niepowtarzalnością poetyckiego widzenia i siłą artystycznego wyrazu. W jego pracach wyczuwa się stosunkowo czystą i dźwięczną muzykę kształtów i barw. Potrafi scalać najgłębsze treści z najwyższą formą fotograficzną, tak że odsłania przed nami bogactwo źródeł reminiscencji. Umie obserwować i odczuć drobiazg każdy i umie rozszerzać swój zakres widzenia na przestrzeń horyzontu świata. Prace jego mają przemyślaną kompozycję i są perfekcyjnie wykonane. Pulsuje w nich żywa miłość do piękna. W swym wyrazie stają się kontemplacją ciszy i wartkim splotem kolorowych błysków tajemniczego milczenia. Zestaw zdjęć to pewien rodzaj medytacji, który ma pomóc wyrwać się z kręgu myśli, aby doprowadzić do szczęśliwego stanu czystej świadomości w drodze całkowitego odprężenia fizycznego i umysłowego. Wyczuwa się ekstatyczne i niemal modlitewne zachłyśnięcie obcowaniem z przyrodą. Bogactwo natury, wybranej, tej zastanej rzeczywistości i tak naprawdę do końca jej niepoznawalności wyzwalają podziw i pewną pokorę. Poprzez swoje fotografie Antoni Rut delikatnie bada i indaguje dotknięcia tego co nieuchwytne.
(Leszek Lesiczka)
 
ANTONI RUT
Fotograf, Mistrz Rzemiosła Artystycznego, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, EkoArtu, Prezes Związku Artystów Plastyków. Klasyk fotografii krajobrazu, czystej fotografii, wyrafinowanego warsztatu, specyficznego gatunku nacechowanego pełnią światła i wirującym powietrzem wypełniającym obraz nieba. Jest jednym z najważniejszych inicjatorów i twórców lobby fotograficznego w Polsce. Wsłuchuje się w siebie, w swoje wnętrze, w swoją duszę i serce, by lepiej, pełniej, głębiej „oddać” w swoich fotografiach piękno przyrody. Swoje prace prezentował 453 razy m.in. w 55 wystawach indywidualnych (55 tytułach) eksponowanych w muzeach i galeriach w Polsce, Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, na Ukrainie i Węgrzech, a przede wszystkim we własnej galerii fotografii „Fotoplastykon” w Poznaniu, gdzie uroku dodawał stojący w niej ponad 50 lat fotoplastykon, kiedyś służący do oglądania przezroczy stereoskopowych. Wziął udział w 133 wystawach zbiorowych. Zorganizował i był kuratorem 201 wystaw w Polsce i za granicą. W latach 1996-1999 wiceprezes Okręgu Wlkp. Związku Polskich Fotografików Przyrodniczych. W latach 1999-2002 sekretarz, a w latach 2002-2005 wiceprezes Okręgu Wlkp. Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 2003-2005 wiceprezes Oddziału Poznańskiego Związku Artystów Plastyków. Jego prace znajdują się w Muzeach, Galeriach i zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech, Francji, Szwajcarii, na Ukrainie, Węgrzech i w Chinach. Za swą działalność odznaczony został przez Stowarzyszenie Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, a przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego odznaczeniem „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”. Jest pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Przestrzeń wyobraźni” oraz Ogólnopolskiego Salonu Fotografii „My Koziorożce”. Jest autorem albumu fotografii „Wierzby wielkopolskie”. Od trzech lat prowadzi kursy fotografii.
(Leszek Lesiczka)
 
"Szkice światłem i cieniem"
MAGDALENA TOMCZAK
Urodzona 5 lutego 1985 roku w Poznaniu.
W 2005 roku ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, obecnie studentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Rysuje od dzieciństwa, głównie konie. Kiedy w wieku 9 lat otrzymała od rodziców album obrazów Jerzego Kossaka, od tego momentu stał się dla niej inspiracją i zarazem ulubionym malarzem.
Wernisaż w PBG Gallery jest jej pierwszą indywidualną wystawą. Cykl prac „Szkice światłem i cieniem” wykonany w technice ołówka przedstawia konie, akty artystyczne i martwą naturę. W swoich pracach w szczególny sposób podchodzi do operowania światłem i cieniem , utrwalenia ruchu, proporcji i perspektywy.
„Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury” - Seneka.
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.