FB

mobile

PBG Gallery

IWONA BIS
Tytuł wystawy: „Firma w ich rękach – opowieści na temat portretu
Wernisaż: 08.06.2009, godz. 12.00
Wystawa czynna: 08.06.2009 - 31.08.2009 w godz. 9.00-17.00
MARCIN MIZERSKI

 

Aktualna wystawa, pierwsza z jubileuszowego cyklu 15-lecia, pokazuje tych, którzy stanowią najmocniejszy fundament naszej firmy, dzięki którym realizuje się jej strategia, dzięki którym niezawodnie działają najważniejsze sektory oraz obszary jej funkcjonowania. Na pierwszy rzut oka może trochę zaskakiwać, zwłaszcza naszych gości i klientów. Być może zadają sobie pytanie – Dlaczego aż ci najważniejsi „na ścianach galerii”?

Celem wystawy jest pokazanie tych, w rękach których jest firma, w dwóch odmiennych, kontrastujących ze sobą formach artystycznych.
Już przy samym wejściu mocne wrażenie robią równo oprawione w ciemne ramy portrety, które wyszły spod zdolnej ręki naszej koleżanki – Iwony Bis. Technika mieszana – pastel i farba akrylowa w dwóch odcieniach – szarości i złota.
Twarze wszystkim nam znane, ale czy łatwo je rozpoznać, czy podobizny podobają się portretowanym? Autorka przedstawiła również cykl swoich wcześniejszych portretów w żywych kolorach akrylem na płótnie. Pani Iwona usłyszała wiele miłych słów zarówno od sportretowanych przez nią przedstawicieli Zarządu, jak i od nas, podziwiających portrety.

Odmienną część wystawy stanowią ciekawie zestawione profesjonalne fotografie w dużych formatach. Przedstawiają one oczywiście także naszych Prezesów i Prokurentów, zespół kompetentnych profesjonalistów, odpowiedzialnych i oddanych firmie ludzi. Jak pokazuje ich artysta fotografik pan Marcin Mizerski z Warszawy? Doskonale – zgodnie ze swoimi umiejętnościami, wyczuciem, świetnym okiem i zamiarem pokazania ich osobowości. Pan Marcin współpracuje z naszą firmą od kilku lat, współtworząc jej tożsamość wizualną. Jest autorem doskonałych zdjęć zarządu firmy, które między innymi znalazły się w naszych katalogach firmowych.
 

Marcin Mizerski - fotograf
Mam wielkie szczęście, które pozwala mi łączyć pracę zawodową z pasją. Jako fotograf docieram do miejsc i ludzi, którzy wydają się nieosiągalni – proszę ich, żeby przed obiektywem otworzyli się i stanęli w świetle lamp i prawdy.
Fotografowałem prezesów koncernów, premierów, ludzi, którzy trzęsą rynkami. Od ośmiu lat, odkąd wyspecjalizowałem się w portretowaniu ludzi biznesu, tuż przed moimi oczami i obiektywem dojrzewa polska przedsiębiorczość.
Pracuję dla Forbes’a i innych pism ekonomicznych oraz bezpośrednio dla firm, które rozumieją wartość świadomego kreowania wizerunku również w tej jego części, jaką niesie fotografia.
Dzięki temu co robię, mogę spełniać swoje marzenia. Mam dwójkę wspaniałych dzieciaków – Bronka i Anię, a niebawem będzie z nami trzecie. Posadziłem już parę drzew i buduję dom.

Iwona Bis – artysta malarz, pracownik PBG
Twórczość Iwony Bis to wielokrotne „próby” interpretacji zjawisk począwszy od Tych „Zewnętrznych”, aż do penetracji  „Wnętrza”.
Artystka stara się podkreślić wielostronność i wielowymiarowość Osoby ludzkiej, Jej – Tejże Osoby – jako bardzo złożonego „Wnętrza”. Plamy kolorystyczne określające zarysy twarzy, „rozmywają się” w tle obrazu, równie „aktywnego” jak samo „przedstawienie”. Owe „Pejzaże Osób”, w zamierzeniu Autorki, starają się uchwycić istotne cechy „wibrującej” dynamiki, przede wszystkim „Życia Wewnętrznego” tychże Osób. Co jest istotne, praca Malarki nie kończy się na odzwierciedleniu i odwzorowaniu, lecz „interpretacji Ludzkiego Świata”. Dlatego też Prace Autorki są przesycone żywym, bogatym kolorytem, odważnym dotknięciem pędzla, co dodaje tematyce rozmach i ekspresję oraz silny emocjonalny odbiór u Widza.
Agnieszka Balewska                                           
mgr ASP, dr UAM

Zawsze myślałam o poznaniu myśli innych ludzi, by choć przez chwilę móc czytać, co myślą, czym się martwią, jakie mają problemy, lub też błyskawicznie znać odpowiedź na moje pytania.
Jakaż to byłaby umiejętność, jakaż potęga intelektu. Czy otaczający mnie świat ludzi byłby mniej ciekawy i zagadkowy?
To potęga talentu przyszła mi z pomocą – mogą spełniać się moje marzenia.
Próbę takiego głębszego poznania psychiki ludzkiej podejmuję zawsze w portretach.
Oto cykl portretów Prezesów naszej firmy.
Podejmij ze mną próbę zaglądania w myśli innych.
Iwona Bis

Poznanianka – absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, Politechniki Poznańskiej oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego dziś spełnia się jako artystka.
W naszej firmie jest specjalistą ds. inwestycji.
Posiada uprawnienia w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych. Jest Inspektorem Nadzoru obiektów, które powstały na terenie naszej firmy w Wysogotowie, choć nie tylko.
Jej prace artystyczne zostały przyjęte w wielu galeriach i nagrodzone:
1969 – na Ogólnopolskim Konkursie PKO – opracowanie plakatu
2003 – nagroda oraz nagroda publiczności na SALONIE WIELKOPOLSKIM
2004 – ponownie na SALONIE WIELKOPOLSKIM
Wielokrotnie pokazywała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w naszej PBG Gallery. Jej prace spotkać można w instytucjach oraz zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą (Australia, USA, Niemcy, Litwa).
 

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.