FB

mobile

PBG Gallery

Uniwersytet Artystyczny III Wieku przy Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu
Tytuł wystawy: wystawa poplenerowa „Malarstwo Rysunek – Ikona”
Wernisaż: 23 marca 2012 r. godz. 18:00
ANNA BILSKA, MARIA CHMIELEWSKA, KRYSTYNA CZAJKA, PIOTR DUTKIEWICZ, EWA DZIEJMA, MIROSŁAWA FOLTYNOWICZ, KINGA GAWORSKA, JOANNA GOŁDOWSKA, MARYNA JASIŃSKA, JOANNA LONC, ELŻBIETA ŁUCZAK, MARZANNA MARKIEWICZ, MAŁGORZATA MARSZAŁEK, MARIA URSZULA NAPIERAŁA, ZOFIA NEUMANN, KATARZYNA OLESZYŃSKA, EWA OSIŃSKA, LUIZA PAWELA, MARIA PERZAK, LIDIA PRĘTKA, BARBARA RODKIEWICZ, KRYSTYNA RYNKIEWICZ, DANUTA RYNKOWSKA, GRAŻYNA SZUKALSKA, BOGUMIŁA SZULC, ANNA TRAWIŃSKA, TOMASZ WLAŹLAK, BOŻENNA WOJCIESZAK, BARBARA ŻYŁA

 

Wyjątkowe wydarzenie kulturalne w PBG Gallery. W imieniu organizatorów i uczestników pleneru Uniwersytetu Artystycznego III Wieku / UAIIIW/, działającego od kilku lat przy Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu/ UAP/,  PBG Gallery zaprosiła miłośników sztuki  na wystawę poplenerową. W miesiącu styczniu w Plenerowym Domu Studenckim  UAP , w malowniczej podpoznańskiej miejscowości Skoki,  miał miejsce kilkudniowy plener słuchaczy Uniwersytetu pod opieką merytoryczną artystów i wykładowców Uniwersytetu Artystycznego Magdaleny Parnasow-Kujawy i Jarosława Szelesta. Po okiem Aleksandry Michalskiej, profesjonalnego nauczyciela sztuki ikonopisania powstawały ikony. Miło było nam gościć we wnętrzach naszej galerii artystów, ich rodziny oraz przyjaciół, wsłuchując się w głosy uznania dla efektów pracy twórczej autorów obrazów i ikon.   

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.