FB

mobile

PBG Gallery

ŁUKASZ KACZOR
Tytuł wystawy: „Foto Military ” – z cyklu „Okruchy historii”
Wernisaż: 28 listopada 2011, godz. 12.00
Wystawa czynna: 28.11.2011-05.12.2011 w godz. 8.00-17.30

 


Foto Military w PBG Gallery – listopadowo, wspomnieniowo...

Łukasz Kaczor z Działu Opracowań Graficznych w PBG, pasjonat rekonstrukcji historycznych zaprezentował wszystkim zainteresowanym, a szczególnie współpracownikom czwartą już z kolei wystawę z cyklu „Okruchy historii”.

Łukasz zaprosił do PBG Galery innego pasjonata historii, Adama Becha – nauczyciela historii w Społecznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum  Dębinka, który zaprezentował ciekawą wystawę fotograficzną Stowarzyszenia Historia Militaria. Uczestnicy wernisażu mieli okazję zapoznać się z tematem roli i znaczenia rozwijających się w Polsce działań w zakresie rekonstrukcji historycznych. Gośćmi PBG Gallery była także młodzież ze szkoły Dębinka. 

Przed otwarciem wystawy miało także miejsce rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego dla pracowników Grupy PBG „Grzybki w ramce”.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.