FB

mobile

PBG Gallery

IRINA GHENU (RUMUNIA), JULIA GŁOMBINOWSKA, AGNIESZKA KŁOS, ALEKSANDRA LISON, ZOFIA MAŁKOWICZ, JOANNA MAREK, JOANNA MROCZEK, ŁUKASZ MRÓZ, LESZEK NAPORA, AURELIA NOWAK, MARTYNA PAJĄK
Tytuł wystawy: „Premedytacje/ konteksty”
Wernisaż: 20 stycznia 2012 r. godz. 18:00
Wystawa czynna: 20.01.2012-09.03.2012 r.
Skalar Office Center, ul. Górecka 1, Poznań
VICTOR PETRIC (RUMUNIA), SYLWESTER PIASECKI, ILINA SAARENMAA (FINLANDIA), ISTVÁN SIPOS (RUMUNIA), BEATA SZCZEPANIAK, MAŁGORZATA SZCZUREK, MARIA SZYDŁOWSKA, SZYMON SZYMANKIEWICZ, KAROLINA SZYMKOWIAK, AGNIESZKA ZAPRZALSKA

 

Zapraszamy serdecznie do Skalar Office Center!

20 stycznia o godz. 18.00 miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac  21 studentów Katedry Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego zatytułowanej "Premedytacje/konteksty".

Wystawa prezentowana jest w niezwykle ciekawym architektonicznie obiekcie – Skalar Office Center. W jego wnętrzach zaistnieją po raz pierwszy prace przestrzenne przyszłych architektów, rzeźbiarzy... słowem artystów przestrzeni.

To wydarzenie kulturalne dla wszystkich chętnych oraz pracowników Grupy PBG przygotowała PBG Gallery, Fundacja PBG wraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu i Fundacją UAP.

Kurator wystawy: Sławomir Brzoska

______________________________________________________________________________________________________

8 lutego 2012 roku w godzinach popołudniowych wystawę obejrzeli uczniowie, klasa maturalna o profilu dziennikarskim, poznańskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 5. Odwiedzili ekspozycję PBG Gallery w Skalar Office Center  w ramach lekcji „wiedza o kulturze”. Szef  Katedry Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – profesor Sławomir Brzoska oprowadził uczniów po wystawie, opowiadając niezwykle interesująco o eksponowanych obiektach. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani dyrektor liceum Barbara Płotkowiak, a także  Wincenty Dowojna - prezes Związku Sybiraków, zaprzyjaźniony ze szkołą i naszą spółką.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w wykonaniu Piotra Mierzwy z Fundacji PBG.

______________________________________________________________________________________________________

Wystawa czynna: 19.01.2012-09.03.2012 r. (po uprzednim umówieniu się telefonicznym:  kontakt 61 66 51 755) w Skalar Office Center, ul. Górecka 1, Poznań.

< lista PBG Gallery

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.