FB

mobile

Biuletyn Korporacyjny

Warto wiedzieć, że z elementów składa się… (grudzień 2011)

Drodzy Czytelnicy! Przed Wami kolejny numer wydania specjalnego Biuletynu Korporacyjnego „Ogniwo”. Jest to swego rodzaju informator dla pracowników Grupy PBG. Dedykujemy go zarówno tym pracownikom, którzy pracują u nas od wielu lat, jak i tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z PBG. Dlatego też zawarliśmy
w nim informacje o samej Grupie PBG i wiedzę przydatną w codziennym funkcjonowaniu w dużej korporacji.

Hasło przewodnie: Warto wiedzieć, że z elementów składa się... - mówi o tym, że na organizację składa się naprawdę wiele elementów, dlatego staraliśmy się pisać o wielu aspektach pracy w Grupie.

Autorzy zaprezentowanych materiałów starali się przybliżyć Wam życie w naszej grupie – co trzeba wiedzieć..., co warto wiedzieć..., z czego można skorzystać..., w czym można uczestniczyć…

Zapraszamy do lektury "Warto wiedzieć, że z elementów składa się… (grudzień 2011)"

< lista Biuletynów Korporacyjnych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.