FB

mobile

Biuletyn Korporacyjny

W czasie zmiany... na lepsze (wrzesień 2012)

Ogniwo numer 7 ukazuje się jako podsumowanie wydarzeń czterech ostatnich miesięcy, miesięcy bardzo ważnych, dla których hasłem wspólnym są zmiany. O nich właśnie piszemy w pierwszej części Biuletynu, przypominając wydarzenia, które miały miejsce w związku z ogłoszeniem upadłości przez spółki z GK PBG.

Na łamach numeru nie mogło zabraknąć również stałych rubryk  o aktualnie prowadzonych realizacjach, pozyskanych przez Grupę kontraktach i działaniach w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z tekstem podsumowującym jubileuszowy rok działalności PBG Gallery. Uwierzycie, że minęło już 10 lat odkąd PBG organizuje wernisaże i daje artystom możliwość zaistnienia a nam szansę na obcowanie ze sztuką przez duże "S"?

Niech to wydanie Ogniwa będzie dowodem na to, że wbrew wieszczącym nasz upadek doniesieniom medialnym, pracujemy dalej!

Zapraszamy do lektury "W czasie zmiany... na lepsze (wrzesień 2012)"

< lista Biuletynów Korporacyjnych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.