FB

mobile

Biuletyn Korporacyjny

Inwestycje istotne dla Polski (kwiecień 2011)

18 kwietnia 2011 roku w Wysogotowie odbyło się coroczne Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe. Kontynuując tradycję takich spotkań w Grupie PBG zebraliśmy się w gronie pracowników Spółek, które wyłoniły się dawniej jak i w ostatnim czasie ze struktur samego PBG.
W SIS 2011 brali zatem udział pracownicy Spółek: PBG S.A., PBG Technologia, PBG Dom, PBG Energia, Lonar, Avatia, Aprivia oraz Fundacji PBG.

Była to dla nas okazja do osobistego spotkania się z Gospodarzami SIS - Zarządami Spółek, wysłuchania wystąpienia Prezesa Jerzego Wiśniewskiego na temat strategii rozwoju PBG oraz Grupy PBG, zapoznania się z najnowszymi relacjami z budów realizowanych przez Spółki z GK PBG, jak i ze zmianami organizacyjnymi w strukturach Grupy.

Wspólnym elementem wystąpień wszystkich prelegentów był mocno podkreślany temat CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Spółkach z Grupy PBG, która jest nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy i naszą dobrą praktyką jako organizacji działającej w sposób odpowiedzialny i zrównoważony.

Wszystkie zaprezentowane materiały miały bardzo ciekawą formę – filmów i prezentacji.
Jak widać, nieustannie staramy się działać w zgodzie z głównymi wartościami PBG: Jakość, Skuteczność, Nowoczesność, zatem wszystkie materiały pokazane zostały w nowoczesnej formie oraz do realizacji SIS 2011 zostały wykorzystane nowoczesne technologie, m.in. połączenia wideokonferencyjne pomiędzy czterema salami, w których zasiedli uczestnicy spotkania (taka forma SIS została już wypracowana w trakcie ubiegłorocznego spotkania).

W związku z tym, że rozpoczął się Wielki Tydzień, na zakończenie SIS 2011 spotkaliśmy się także na Świątecznym Śniadaniu, które było okazją do złożenia sobie świątecznych życzeń oraz spróbowania wyjątkowych przysmaków przygotowanych przez Fabrykę Współczesnych Smaków.

Ponadto w tym roku w SIS wpisane zostały akcje towarzyszące. Pierwszą z nich było rozdanie pracownikom karty ICE (IN CASE OF EMERGENCY CALL), która uzupełniona i noszona przy sobie w razie wypadku pozwala powiadomić o naszej sytuacji najbliższe nam osoby. SIS 2011 towarzyszyła także zbiórka na kolejne operacje serca małego Filipka. Kupując cegiełkę zrobiliśmy pierwszy krok do tego, by stać się Przyjacielem Fundacji PBG, a przy okazji mogliśmy otrzymać pamiątkę z Gali Noworocznej w postaci filmu. Na Świątecznym Śniadaniu otrzymaliśmy ponadto upominki w formie filcowych zająców, które będą mogły zdobić nasze świąteczne stoły.

W trakcie SIS zostało przeprowadzone także kolejne badanie satysfakcji pracowników

W celu uzupełnienia informacji zaznaczonych jedynie na SIS 2011, zapraszamy do lektury nowego wydania Biuletynu Korporacyjnego – nowego, bo: w nowej szacie graficznej, w nowym formacie, na nowym papierze spełniającym najwyższe standardy jakościowe oraz o nowej nazwie OGNIWO - obecne wydanie nosi tytuł "Inwestycje istotne dla Polski".

Zapraszamy do lektury "Inwestycje istotne dla Polski (kwiecień 2011)"

< lista Biuletynów Korporacyjnych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.