FB

mobile

Restrukturyzacja

Propozycje Układowe z dnia 28 kwietnia 2015 roku

 • Propozycje Układowe z dnia 28 kwietnia 2015 roku

  Niniejsze propozycje układowe („Propozycje Układowe”) zostały sporządzone przez spółkę PBG S.A. w upadłości układowej („Spółka”) z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania i zostały przyjęte, jako zaktualizowane propozycje restrukturyzacji zobowiązań Spółki, uchwałą Zarządu Spółki w dniu28 kwietnia 2015 r.

  Propozycje Układowe zostały sporządzone przez Spółkę celem ich przedstawienia wierzycielom Spółki do zatwierdzenia przez głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu toczącego się wobec Spółki i wszczętego na wniosek Spółki, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2012 r. wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (sygn. akt XI GUp 29/12).

   

  Pełen tekst Propozycji Układowych: 2015.04.28 Propozycje Układowe PBG

Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące Listy Wierzytelności.

Postanowienie Sędziego Komisarza w sprawie wyznaczenia terminu Zgromadzenia Wierzy

 • raport bieżący nr 4/2015

   

  Raport bieżący:

   

  http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/4-2015-postanowienie-sedziego-komisarza-w-sprawie-wyznaczenia-terminu-zgromadzenia-wierzycieli-pbg.html

Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli.

Rozpatrzenie przez Sędziego Komisarza wniosku Spółki o zmianę terminu Zgromadzenia

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą PBG części dokumentów restrukturyzacyjnych.

 • raport bieżący 9/2015

  http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/9-2015-zaopiniowanie-przez-rade-nadzorcza-pbg-czesci-dokumentow-restrukturyzacyjnych.html

Zatwierdzenie przez Spółkę oraz złożenie w Sądzie Propozycji Układowych.

Postanowienie Sędziego Komisarza w sprawie wyznaczenia nowego terminu Zgromadzeni

Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczące zatwierdzenia IV uzupełniającej listy

Postanowienie Sędziego Komisarza dotyczącego dalszych obrad Zgromadzenia Wierzyci

 • raport bieżący 27/2015

  http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/27-2015-postanowienie-sedziego-komisarza-dotyczacego-dalszych-obrad-zgromadzenia-wierzycieli.html

Przebieg głosowania Zgromadzenia Wierzycieli.

Stwierdzenie zawarcia Układu z Wierzycielami.

Zatwierdzenie Układu z Wierzycielami.

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube