FB

mobile

Restrukturyzacja

  • Oświadczenie PBG SA w upadłości układowej

    W związku z opublikowanym raportem bieżącym nr 10 z dnia 25.02.2014 r. przez RAFAKO SA w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad głosowania uchwały nad podwyższeniem kapitału zakładowego tej spółki, Zarząd PBG SA w upadłości układowej oświadcza, iż zajmie stanowisko w powyższej sprawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z Wierzycielami Spółki.

  • Propozycje układowe z dnia 3 listopada 2014 roku

Złożenie przez Spółkę ostatecznych propozycji układowych.

  • raport bieżący 23/2014

    http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/23-2014-zlozenie-przez-spolke-ostatecznych-propozycji-ukladowych.html

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube