FB

mobile

Raporty bieżące

93/2005: Lista akcjonariuszy, posiadających na NWZA z dn. 10.12.2005 roku co najmniej 5% głosów

2005-12-13

Zarząd Spółki PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej wykaz akcjonariuszy, posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 grudnia 2005 roku, co najmniej 5% głosów:

1.Jerzy Wiśniewski: 8.760.108 głosów z 4.380.054 akcji; 65,19% głosów na NWZA; 53,97% ogólnej liczby głosów
2.Małgorzata Wiśniewska: 2.006.558 głosów z 1.003.279 akcji; 14,93% głosów na NWZA; 12,36% ogólnej liczby głosów
3. Fundusze zarządzane przez BZ WBK AIB Asset Management S.A.: łącznie 719.000 głosów z 719.000 akcji; łącznie 5,35% głosów na NWZA; BZ WBK AIB Asset Management zarządza akcjami klientów, dającymi 5,49% w ogólnej liczbie głosów w Spółce PBG S.A.

Podstawa prawna:
art. 70 3) Ustawy o ofercie publicznej

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 60,19 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.