FB

mobile

Raporty bieżące

9/2014: Postanowienie Sądu w przedmiocie zatwierdzenia Układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli spółki zależnej PBG AVATIA.

2014-04-10

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „PBG”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 63/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku oraz 6/2014 z dnia 25 marca 2014 roku, na podstawie otrzymanych dokumentów od spółki zależnej PBG AVATIA Sp. z o.o. w upadłości układowej informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 roku Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, wydał Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia Układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli PBG AVATIA w dniu 24 lutego 2014 roku. Postanowienie nie jest prawomocne.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 23,34 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.