FB

mobile

Raporty bieżące

80/2007: Powołanie Prokurenta

2007-08-08

Zarząd Spółki PBG SA informuje, że w dniu 7 sierpnia 2007 roku podjął uchwałę w sprawie powołania Prokurenta w osobie Pani Eugenii Bachorz. Udzielona prokura ma charakter prokury samoistnej. Pani Eugenia Bachorz odpowiada za obszar związany z konsolidacją wyników Grupy Kapitałowej.

Pani Eugenia Bachorz pracuje w Spółce na stanowisku Dyrektora ds. Koordynacji Grupy Kapitałowej. Jest Absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania, Kierunek - Organizacja i Zarządzanie.

Przebieg pracy zawodowej:

od 01.01.2004r. - PBG SA
01.01.2004 - 15.07.2007 - główny księgowy
16.07.2007 - dyrektor ds. koordynacji grupy kapitałowej

od 1998 - Technologie Gazowe Piecobiogaz sp z o.o.
01.04.1998 - księgowa
01.09.2000 - kierownik działu księgowości
01.06.2002 - główny księgowy

1996-1998 Wytwórnia Folii i Wyrobów Foliowych "Foliarex" , Drożdżyce 5

1987-1996 Spółdzielnia Pracy "Expo-Service" w Poznaniu

1985-1987 Okręgowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Czarnkowie

Pani Eugenia Bachorz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG S.A. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 22) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 38,48 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.