FB

mobile

Raporty bieżące

78/2005: Zawarcie transakcji sprzedażowych typu FORWARD

2005-10-28


Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że w dnia 28 października 2005 roku, otrzymał potwierdzenie dokonanych w dniach 26 i 27 października br. transakcji sprzedaży waluty typu FORWARD.

PBG S.A. przeprowadziło transakcje po średniej cenie sprzedaży 4,0457 zł/EURO, z następującymi Bankami:
- z PEKAO S.A. - sprzedaż 6 mln EURO;
- z ING Bank Śląski S.A. - sprzedaż 4 mln EURO
- z BZ WBK S.A. - sprzedaż 2 mln EURO

Spółka zależna Hydrobudowa Włocławek S.A. przeprowadziła transakcje po średniej cenie sprzedaży 4,0567 zł/EURO z następującymi Bankami:
- z PEKAO S.A. - sprzedaż 4 mln EURO;
- z ING Bank Śląski S.A. - sprzedaż 8 mln EURO
- z BZ WBK S.A. - sprzedaż 3 mln EURO
- z Millennium S.A. - sprzedaż 10 mln EURO

Celem dokonanych transakcji jest zabezpieczenie wpływów w EURO z kontraktów.


Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,53 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.