FB

mobile

Raporty bieżące

72/2005: Data i miejsce składania zapisów na akcje w ramach Programu Motywacyjnego

2005-10-10


Zarząd Spółki PBG S.A. działając na podstawie Prospektu Emisyjnego, Rozdział III - Dane o Emisji, punkt 12.5 oraz punkt 12.6, podaje niniejszym do wiadomości publicznej, informacje dotyczące składania zapisów przez Osoby Uprawnione do nabywania Akcji serii D, w ramach Programu Motywacyjnego:
1) Termin składania zapisów: 17 - 21 października 2005r.
2) Zapisy przyjmowane będą przez Dom Maklerski BZ WBK S.A.:
- w Punkcie Obsługi Klientów w Poznaniu, pl. Wolności 16 (POK ten znajduje się w siedzibie I Oddziału BZ WBK S.A. w Poznaniu)- w całym okresie przyjmowania zapisów (godziny pracy POK 9:00 - 18:00) oraz
- w siedzibie Spółki w Wysogotowie - tylko w dniu 17 października 2005 r., w godzinach 8:00 - 16:00.


Podstawa prawna:
art. 81 ust. 1 PPO

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,59 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.