FB

mobile

Raporty bieżące

7/2013:Powołanie członka Zarządu spółki PBG

2013-03-18

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje o powołaniu przez Radę Nadzorczej Spółki w dniu 18 marca 2013 roku w skład Zarządu na stanowisko członka zarządu Pani Bożeny Małgorzaty Ciosk.

 

Pani Bożena Małgorzata Ciosk posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), Kierunek Finanse i Bankowośćw 2002 roku. Ponadto pani Bożena Małgorzata Ciosk ukończyła studia podyplomowe „Controlling” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w 2004 roku oraz roczny kurs w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego – Project Management w 2007 roku.

Pani Bożena Małgorzata Ciosk kolejno pracowała:

-  w latach 2002-2003 w Elektrim-Megadex S.A. w Warszawie jako asystent Zarządu,

-  w latach 2003 do chwili obecnej w PBG -kolejno na stanowisku Referent Ekonomiczny, Z-ca Kierownika ds. Finansowych, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Dyrektor ds. Finansowych.

 

Pani Bożena Małgorzata Ciosk pełniła funkcje nadzorcze:

-od 2008 roku do chwili obecnej w spółce Remaxbud Sp. z o.o. z siedzibąw Suchym Lesie pełni funkcjęczłonka Rady Nadzorczej,

-od 2009 roku do 31 maja 2012 członek Rady Nadzorczej w Spółce TESGAS S.A.,

- od 1 października 2012 członek Rady Nadzorczej w Spółce KWG S.A. w upadłości układowej.

 

Pani Bożena Małgorzata Ciosk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności PBG SA w upadłości układowej. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 28,36 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.