FB

mobile

Raporty bieżące

64/2019: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez spółkę zależną od PBG.

2019-12-23

Zarząd PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”), niniejszym informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o złożeniu przez spółkę Multaros Trading Company Limited, z siedzibą w Limassol na Cyprze (dalej „Multaros”) do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosku o otwarcie wobec spółki Multaros postępowania sanacyjnego.

Złożenie wniosku przez Multaros pozostaje w związku złożonym w dniu 19 grudnia 2019 r. wnioskiem PBG o otwarcie postępowania sanacyjnego w celu dokończenia realizacji planu restrukturyzacji zobowiązań ujętego w warunkach układu, który spółka PBG zawarła w 2015 roku (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 61/2019).

Celem działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Multaros jest zawarcie w toku postępowania sanacyjnego z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi-likwidacyjnym, na podstawie którego cały majątek spółki Multaros zostanie sprzedany a wierzyciele zostaną zaspokojeni z przychodów ze sprzedaży majątku spółki Multaros. Sprzedaż wg reguł przyjętych w układzie, będzie miała charakter wynikowy (zaspokojenie z przychodów z działalności przedsiębiorstwa). 

Pliki:

raport bieżący 64/2019 (.pdf - 46,43 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.