FB

mobile

Raporty bieżące

61/2007: Aktualizacja informacji

2007-06-11

W nawiązaniu do raportu 101/2006, opublikowanego w dniu 14 grudnia 2006 roku (http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1043) Zarząd PBG SA informuje, że w trakcie prowadzonych z Lyse Gass AS negocjacji, nie zostało osiągnięte porozumienie w przedmiocie budowy przez PBG S.A. instalacji LNG w Risavice i związanego z tym zamówienia LNG przez KRI S.A.
Porozumienie nie zostało osiągnięte w kwestiach zakupu LNG i ceny kontraktu.

Zarząd PBG SA informuje, że zlecone do PBG SA prace projektowe związane z instalacją LNG zostały wykonane i zafakturowane przez PBG SA na łączną kwotę 128.338 Euro.

Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, że sytuacja ta nie wpłynie na prognozowane wyniki finansowe na rok 2007.Podstawa prawna:
art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji


Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 37,37 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.