FB

mobile

Raporty bieżące

60/2019: Przebieg kariery zawodowej członków Zarządu Spółki.

2019-12-04

Zarząd PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego 45/2019 z dnia 17 listopada 2019 roku, przekazuje informacje dotyczące  Pana  Jerzego Karney oraz Pana Michała Maćkowiaka.

 

Jerzy Karney– manager, ekspert w dziedzinie fuzji i przejęć oraz zarządzania  strategicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych firmach na polskim rynku finansowym takich jak Bank Pekao S.A., instytucje należące do Grupy Raiffeisen w Polsce i PZU Group S.A.

 W latach 2003 - 2005 pełnił funkcję Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich i Multimediów w Grupie Interia.pl. W 2005 roku dołączył do funduszu inwestycyjnego Magellan Pro-equity Fund I S.A. (Cersanit, Synthos, Barlinek, Echo Investment). Pełniąc funkcję wiceprezesa, był odpowiedzialny m.in. za finansowanie projektów inwestycyjnych oraz analizy struktury aktywów.
 
Od 2011 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki telekomunikacyjnej HAWE S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 
W kolejnych latach wykorzystywał swoje ogromne doświadczenie w sektorze finansowym i zarządzaniu doradzając strategicznie firmom Indykpol S.A., Trans Polonia, Gatta oraz G2A.COM.
 
Od 17 listopada pełni funkcję Prezesa Zarządu PBG S.A. Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Również na Uniwersytecie Warszawskim ukończył studia podyplomowe z zakresu operacji gospodarki narodowej.

 

Michał Maćkowiak– manager, ekspert w dziedzinie rynków kapitałowych oraz elektromobilności. 

Uzyskał tytuł magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale Zarządzania. Absolwent Aalto University School of Business, Helsinki - Studia Executive MBA, EMBA.

Od 2008 roku związany z Grupą Kapitałową PBG, a od 2014 roku z Grupą Kapitałową RAFAKO. Prezes RAFAKO EBUS Sp. z o.o.

Obecnie odpowiedzialny za innowacje w Grupie RAFAKO. CEO RAFAKO EBUS, pierwszego producenta polskiego autobusu elektrycznego z bateriami w podwoziu. Ściśle współpracuje z InnoEnergy. Ekspert Horyzont 2020 w EASME. Wspiera start-upy w Europie z sektora energetyki i elektromobilności. Członek grupy roboczej EU Battery Alliance pod skrzydłami Komisji Europejskiej. Ostatnio zaangażowany w rynek venture capital, szczególnie w kształtowanie rynku VC w Polsce. Współzałożyciel Bateryjnego Klubu Technologicznego w polskim zespole parlamentarnym ds. Energii.

Pliki:

raport bieżący 60/2019 (.pdf - 69,15 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.