FB

mobile

Raporty bieżące

53/2010: Nabycie przez PBG S.A. udziałów w spółce STRATEG CAPITAL Sp. z o.o.

2010-10-13

 

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 13 października 2010 roku zawarł umowy, na mocy których PBG S.A. nabyło łącznie 153 udziały z w spółce STRATEG CAPITAL Sp. z o.o. za kwotę 153.000 zł, w tym:
- z firmą INVEST ECOPAP Sp. z o.o. umowę na mocy której PBG S.A. weszło w posiadanie 152 udziałów za kwotę 152.000 zł;
- z firmą ESMER HOLDING LIMITED umowę na mocy której PBG S.A. weszło w posiadanie 1 udziału za kwotę 1.000 zł.

Przed transakcją PBG S.A. posiadało 47 udziałów, stanowiących 18,80% w kapitale zakładowym oraz w głosach w spółce STRATEG CAPITAL Sp. z o.o.
Po transakcji PBG S.A. posiada 200 udziałów o wartości nominalnej równej 200.000 zł, stanowiących 80,00% w kapitale zakładowym oraz w głosach w spółce STRATEG CAPITAL Sp. z o.o.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 56,84 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.