FB

mobile

Raporty bieżące

52/2010: Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie kredytowania

2010-10-11

W nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku (dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-ogolne/raporty-biezace/19-2009-zawarcie-znaczacej-umowy-o-wspolpracy-w-zakresie-kredytowania.html)  oraz raportu bieżącego 90/2009 z dnia 8 grudnia 2009 roku (raport dostępny pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/90-2009-zawarcie-znaczacej-umowy-o-wspolpracy-w-zakresie-kredytowania-aktualizacja-informacji.html),  Zarząd Spółki PBG S.A. informuje o powzięciu w dniu 11 października br. informacji o zawarciu przez PBG S.A. w dniu 29  września 2010 roku aneksu do umowy znaczącej, której stroną jest Nordea Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej pomiędzy Bankiem a PBG S.A. wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej.
Na mocy aneksu, zwiększeniu uległa łączna kwota zaangażowania Banku z 200.000.000 zł do 332.050.000 zł. Ustalono również, że spółkami korzystającymi z usług banku na mocy niniejszej umowy są PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9 S.A. oraz APRIVIA S.A.
Pozostałe istotne postanowienia umowy nie uległy zmianie.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 61,01 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.