FB

mobile

Raporty bieżące

33/2013: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki.

2013-10-25

 

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, uczestniczących w Zgromadzeniu zarówno w dniu 30 września 2013r., jak i po wznowieniu obrad Zgromadzenia w dniu 21 października 2013r.:

 

1.  Pan Jerzy Wiśniewski na NWZ posiadał 7.616.278 głosów z 3.881.224 akcji, co stanowiło 96,94% głosów na ZWZ oraz stanowi 42,23% ogólnej liczby głosów.

 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zarówno w dniu 30 września 2013r., jak i po wznowieniu obrad Zgromadzenia w dniu 21 października 2013r., zarejestrowali się Akcjonariusze, posiadający łącznie 4.116.775 akcji, z których wykonywali łącznie prawo do 7.856.775 głosów. 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 33,79 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.