FB

mobile

Raporty bieżące

33/2007: Udzielenie Prokury

2007-04-03

Zarząd Spółki PBG SA informuje, że w dniu 2 kwietnia podjął uchwałę w sprawie powołania Prokurenta w osobie Pana Wojciecha Byczkowskiego. Udzielona prokura ma charakter prokury samoistnej.

Pan Wojciech Byczkowski pracuje w spółce PBG S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Logistyki.

Pan Wojciech Byczkowski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie logistyki.

Pan Wojciech Byczkowski pracował kolejno w:

1986-1987 Zakład Instalacyjny Wodno- Kanalizacyjny - Gaz - C.O.
1989-1994 Przedsiębiorstwo Zagraniczne " Atomica "

od 1996 Piecobiogaz S.C.
01.02.1996 - magazynier zaopatrzeniowiec
01.09.1996 - magazynier

od 1997 Technologie Gazowe Piecobiogaz sp z o.o.
01.01.1997 - magazynier
01.02.1997 - kierownik Sekcji Przygotowania Produkcji i Zaopatrzenia
01.04.1997 - kierownik działu zaopatrzenia
01.01.1998 - kierownik działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej
01.08.2001 - kierownik działu przygotowania produkcji i zaopatrzenia

od 2004 PBG Spółka Akcyjna
20.01.2004 - dyrektor ds. przygotowania produkcji
02.04.2007 - dyrektor ds. logistyki

Pan Wojciech Byczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 22) RMF z dnia 19 października 2005r.


Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 37,90 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.