FB

mobile

Raporty bieżące

31/2010: Zawarcie znaczących umów na budowę autostrady A1

2010-06-17

Dnia 17 czerwca 2010 roku spółka PBG S.A. zawarła dwie znaczące umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad działającym na rzecz i w imieniu  Skarbu Państwa –jako Zamawiającym:
  1) jako Lider Konsorcjum, złożonego z PBG S.A. jako Lidera oraz Partnerów Konsorcjum: spółki zależnej APRIVIA S.A., spółki zależnej HYDROBUDOWA POLSKA S.A., SRB Civil Engineering Limited  z siedzibą w Dublinie oraz John Sisk&Son Limited z siedzibą w Dublinie.
Przedmiotem umowy jest „Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek III Brzezie-Kowal od km 186+348 do km 215+850”.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa wynosi netto 702.768.700 zł netto, tj brutto 857.377.814 zł.

   2) jako Partner Konsorcjum, w którego skład wchodzi Lider - SRB Civil Engineering Limited  z siedzibą w Dublinie oraz Partnerzy Konsorcjum: PBG S.A., spółka zależna APRIVIA S.A., spółka zależna HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz John Sisk&Son Limited z siedzibą w Dublinie.
Przedmiotem umowy jest „Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków, Odcinek I Czerniewice-Odolion od km 151+900 do km 163+300, Odcinek II Odolion-Brzezie od km 163+300 do 186+366”.
Zaakceptowana Kwota Kontraktowa wynosi netto 765.632.889,69 zł netto, tj brutto 934.061.145,42 zł.
 

 Strony ustaliły następujący podział procentowy prac na zadaniach:
- SRB Civil Engineering Limited  oraz John Sisk&Son Limited - wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania,
- PBG S.A., APRIVIA S.A. oraz HYDROBUDOWA POLSKA S.A. wykonają i będą odpowiedzialni za 50% zakresu prac związanych z realizacją zadania
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 173,83 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.