FB

mobile

Raporty bieżące

29/2010: Zawarcie aneksu do umowy na budowę wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie

2010-06-10

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2009 z dnia 04.05.2009 roku (raport dostępny pod adresem internetowym http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/22-2009-zawarcie-umowy-znaczacej-na-budowe-stadionu-narodowego-w-warszawie.html) Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 09 czerwca 2010 r. Konsorcjum w składzie ALPINE BAU DEUTSCHLAND AG  – Lider Konsorcjum, ALPINE BAU GmbH – Partner Konsorcjum, ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, HYDROBUDOWA POLSKA S.A – Partner  Konsorcjum oraz PBG S.A.  – Partner Konsorcjum zawarło aneks do umowy z Narodowym Centrum Sportu Sp. z o.o. działającym na rzecz i w imieniu Skarbu Państwa. Przedmiotem umowy jest  wykonanie wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania stadionu, umożliwiającej rozgrywanie meczów w ramach rozgrywek UEFA EURO 2012.

Na mocy aneksu termin zakończenia umowy ustalony został na dzień 30 czerwca 2011 roku.
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 61,81 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.