FB

mobile

Raporty bieżące

2/2013:Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2013 roku

2013-01-31

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje, że w roku 2013 raporty finansowe opublikowane zostaną w następujących terminach:

 

- skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające skrócone jednostkowe, kwartalne sprawozdania finansowe:

IV kwartał 2012: 01 marzec 2013 r.;
I kwartał 2013: 15 maj 2013 r.;
III kwartał 2013: 14 listopad 2013r.

 

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., nie będzie publikować raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r.

 

- skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe, półroczne sprawozdanie finansowe: 2 wrzesień 2013 r.;
 

- roczne sprawozdanie jednostkowe za rok 2012: 30 kwiecień 2013 r.;

 

- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej za 2012 rok : 30 kwiecień 2013 r.;
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 22,93 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.